JOTUN

Funnår
1994
Funnbrønn
Status
Shut down
Lisens

Operatør:

Vår Energi AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

25.10.1999

Historiske investeringer per 31.12.2017:

9 554 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Jotun ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 25 kilometer nord for Balder. Vanndybden er 126 meter. Jotun ble påvist i 1994, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1997. Feltet ble bygd ut med Jotun A, et kombinert produksjons- og lagerskip (FPSO), og en brønnhodeinnretning, Jotun B. Jotun er integrert med Balder-feltet. Produksjonen startet i 1999.

Reservoar

Jotun produserte olje fra sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen. Reservoaret ligger på 2.000 meters dyp i et marint viftesystem, og består av tre strukturer.

Utvinning

Feltet ble produsert med trykkstøtte fra naturlig vanndriv. Gassløft ble brukt i alle produserende brønner. Produsert vann ble injisert i Utsiraformasjonen.

Transport

Jotun-skipet er en integrert del av Balder- og Ringhorne-innretningene og er fortsatt i bruk. Ringhorne leverer gass og olje til Jotun. Overskuddsgass fra Balder sendes til Jotun for eksport. Jotun prosesserer og eksporterer rikgassen via Statpipe til Kårstø-terminalen. Oljen eksporteres via produksjonsfartøyet på Jotun til tankskip på feltet.

Status

Feltet sluttet å produsere 2016 da det ikke lenger var lønnsomt. Ifølge disponeringsvedtaket skal Jotun B fjernes innen 2020. Jotun A skal fortsatt brukes av Balder og Ringhorne Øst inntil disse feltene slutter å produsere. Jotun A skal fjernes innen 2023.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon