LILLE-FRIGG

Funnår
1975
Funnbrønn
Status
Shut down
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Produksjonsstart:

13.05.1994

Historiske investeringer per 31.12.2022:

3 922 MILL NOK (i løpende kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Lille-Frigg ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 16 kilometer øst for Frigg. Vanndybden er 110 meter. Lille-Frigg ble påvist i 1975, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1991. Feltet ble bygd ut med en havbunnsinnretning med tre produksjonsbrønner knyttet til Frigg. Produksjonen startet i 1994.

Reservoar

Lille-Frigg produserte gass og kondensat fra sandstein av jura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 3650 meters dyp.

Utvinning

Feltet ble produsert med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen ble transportert direkte til Frigg for prosessering. Gassen ble transportert i rørledning til terminalen Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia. Stabilisert kondensat ble transportert i Frostpipe til Oseberg og sendt videre til Stureterminalen.

Status

Lille-Frigg ble stengt ned i 1999, og innretningen ble fjernet i 2001. Den pågående utbyggingen av Fullafeltet inkluderer gjenutbygging av Lille-Frigg som havbunnstilknytning til produksjonsinnretningen på Huginfeltet.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon