MARTIN LINGE

Funnår
1975
Funnbrønn
Status
Approved for production
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Historiske investeringer per 31.12.2016:

29 511 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

13 309 MILL NOK (i faste 2017-kroner)

Utbygging

Martin Linge ligger nær grensen til britisk sektor i Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg-feltet. Vanndybden i området er 115 meter. Martin Linge ble påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2012. Utbyggingskonseptet er en fullt integrert fast produksjonsinnretning med stålunderstell og en flytende lager- og lasteenhet (FSO) for oljelagring. En mobil oppjekkbar rigg brukes til boring av produksjonsbrønnene. Innretningen skal ha kraftforsyning fra land. PUD-fritak for Herja-funnet og Hervor-prospektet ble innvilget i 2017.

Reservoar

Hovedreservoaret er strukturelt komplekst og inneholder gass og kondensat under høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Det er tre reservoarer i sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen på 3.700-4.400 meters dyp. I tillegg er det olje i Friggformasjonen av eocen alder. Reservoaret ligger på 1.750 meters dyp og har god kvalitet.

Utvinning

Gassreservoaret skal produseres med trykkavlastning. Olje fra eocen-reservoaret skal produseres med vanndriv fra vannsonen og gassløft. Produsert vann skal reinjiseres.

Transport

Rikgassen skal transporteres til Frigg UK-rørledningen (FUKA) og videre til terminalen Shell-Esso Gas and Liquid (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia. Olje og kondensat skal eksporteres via tankskip fra FSO-en.

Status

Plattformen er under bygging. Plattformunderstellet ble installert på feltet i 2014. Produksjonsstart ventes i 2019.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon