MARTIN LINGE

Funnår
1978
Funnbrønn
Status
Approved for production
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Historiske investeringer per 31.12.2019:

42 946 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2020:

12 971 MILL NOK (i faste 2020-kroner)

Utbygging

Martin Linge ligger nær grensen til britisk sektor i den nordlige delen av Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg. Vanndybden er 115 meter. Martin Linge ble påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2012. Utbyggingskonseptet er en fullt integrert fast produksjonsinnretning og en flytende lager- og lasteenhet (FSO) for oljelagring. En mobil oppjekkbar rigg brukes til å bore produksjonsbrønnene. Innretningen skal ha kraftforsyning fra land. PUD-fritak for Herja-funnet og Hervor-prospektet ble innvilget i 2017.

Reservoar

Hovedreservoaret inneholder gass og kondensat under høyt trykk og høy temperatur (HTHT), og det er strukturelt komplekst. Det er tre reservoarer i sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen på 3700-4400 meters dyp. I tillegg er det olje i Friggformasjonen av eocen alder. Frigg-reservoaret ligger på 1750 meters dyp og har god kvalitet.

Utvinning

Gassreservoaret skal produseres med trykkavlastning. Olje fra eocen-reservoaret skal produseres med vanndriv fra vannsonen og gassløft. Noe produsert vann skal reinjiseres.

Transport

Rikgassen skal transporteres til rørledningen Frigg UK (FUKA) og videre til terminalen Shell-Esso Gas and Liquid (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia. Olje og kondensat skal eksporteres via tankskip fra FSO-en.

Status

Feltet er under utbygging. Understellet ble installert på feltet i 2014 og toppside-modulene i 2018. Produksjonsoppstart er planlagt i midten av 2021.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

Høykontrast Modus

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrast Modus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon