MARULK

Funnår
1992
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Vår Energi ASA

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

02.04.2012

Historiske investeringer per 31.12.2020:

4 378 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

71 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Status

Langeformasjonen startet produksjon i 2019. Produksjonen fra Marulk er begrenset av den kommersielle avtalen med rettighetshaverne i Norne og kapasiteten for gasshåndtering på Norne-skipet. I de siste årene har ledig kapasitet på skipet gjort det mulig å behandle større gassvolumer fra Marulk.

Transport

Brønnstrømmen sendes til Norne-skipet for prosessering. Gassen transporteres via Åsgard Transport System (ÅTS) til Kårstø-terminalen.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning

Reservoar

Marulk produserer gass fra sandstein av kritt alder i Lysing- og Langeformasjonene. Reservoarene ligger på 2800 - 2850 meters dyp. Begge reservoarene er i turbidittvifter og har moderat til god kvalitet.

Utbygging

Marulk ligger i Norskehavet, 25 kilometer sørvest for Norne. Vanndybden er 370 meter. Marulk ble påvist i 1992, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2010. Feltet er bygd ut med en bunnramme som er koblet til produksjons- og lagerskipet (FPSO) på Norne. Produksjonen startet i 2012.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon