MARULK

Funnår
1992
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Vår Energi ASA

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

02.04.2012

Historiske investeringer per 31.12.2022:

4 408 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

83 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Marulk ligger i Norskehavet, 25 kilometer sørvest for Norne. Vanndybden er 370 meter. Marulk ble påvist i 1992, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2010. Feltet er bygd ut med en bunnramme som er koblet til produksjons- og lagerskipet (FPSO) på Norne. Produksjonen startet i 2012.

Reservoar

Marulk produserer gass fra sandstein av kritt alder i Lysing- og Langeformasjonene. Reservoarene ligger på 2800-2850 meters dyp. Begge reservoarene er i turbidittvifter og har moderat til god kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning

Transport

Brønnstrømmen sendes til Norne-skipet for prosessering. Gassen transporteres via Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø.

Status

Produksjonen fra Marulk er avtakende. Den er begrenset av den kommersielle avtalen med Norne og gasshåndteringskapasiteten på Norneskipet. Marulk utnytter overskuddskapasitet når den er tilgjengelig på skipet.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon