NORDØST FRIGG

Funnår
1974
Funnbrønn
Status
Shut down
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

01.12.1983

Historiske investeringer per 31.12.2019:

1 817 MILL NOK (i løpende kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Status

Feltet ble stengt ned i 1993, og innretningen ble fjernet i 1996. En utvinningstillatelse som omfatter Nordøst Frigg, ble tildelt i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2016. Det planlegges å reutvikle Nordøst Frigg med havbunnsrammer som en del av en større samordnet utbygging i området mellom Oseberg og Alvheim.

Utbygging

Nordøst Frigg ligger i den sentrale delen av Nordsjøen. Nordøst Frigg ble påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1980. Vanndybden er 110 meter. Feltet ble bygd ut med en havbunnsramme med seks brønner, og det ble fjernstyrt fra et kontrolltårn på Frigg. Kontrolltårnet bestod av et dekk og en 126 meter høy stålstruktur som stod på et betongfundament. Produksjonen startet i 1983.

Transport

Brønnstrømmen ble sendt i rørledning til Frigg (TCP2) for videre prosessering før eksport gjennom rørledningen Frigg Norwegian Pipeline til terminalen Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia.

Reservoar

Nordøst Frigg produserte gass fra sandstein av eocen alder i Friggformasjonen. Reservoaret ligger på 1950 meters dyp. Det har trykkommunikasjon med reservoaret på Frigg via vannsonen.

Utvinning

Feltet ble produsert med trykkavlastning.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon