NORDØST FRIGG

Funnår
1974
Funnbrønn
Status
Shut down
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

01.12.1983

Historiske investeringer per 31.12.2017:

1 817 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Feltet ble stengt i 1993, og innretningen ble fjernet i 1996. En utvinningstillatelse som omfatter Nordøst Frigg, ble tildelt i TFO 2016. Nordøst Frigg er planlagt re-utbygd med havbunnsrammer som en del av en større samordnet utbygging i området mellom Oseberg- og Alvheim-feltene.

Utbygging

Nordøst Frigg ligger i den sentrale delen av Nordsjøen. Nordøst Frigg ble påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1980. Feltet ble bygd ut med en havbunnsramme med seks brønner og ble fjernstyrt fra et kontrolltårn på Frigg. Kontrolltårnet bestod av et dekk og en 126 meter høy stålstruktur som sto på et betongfundament. Produksjonen startet i 1983.

Transport

Brønnstrømmen ble sendt i rørledning til Frigg (TCP2) for videre prosessering før eksport gjennom rørledningen Frigg Norwegian Pipeline til terminalen Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia.

Reservoar

Nordøst Frigg produserte gass fra sandstein av eocen alder i Friggformasjonen. Reservoaret har trykkommunikasjon med reservoaret på Frigg via vannsonen.

Utvinning

Feltet ble produsert med trykkavlastning.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon