ØST FRIGG

Funnår
1973
Funnbrønn
Status
Shut down
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Produksjonsstart:

01.10.1988

Historiske investeringer per 31.12.2020:

2 186 MILL NOK (i løpende kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Øst Frigg ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, fire kilometer øst for Frigg. Vanndybden er 100 meter. Øst Frigg ble påvist i 1973, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1984. Feltet ble bygd ut med to havbunnsrammer og en sentral manifoldstasjon tilknyttet Frigg. Produksjonen startet i 1988.

Reservoar

Øst Frigg produserte gass fra sandstein av eocen alder i Friggformasjonen. Reservoaret ligger på 1900 meters dyp og har svært god kvalitet. Feltet inneholder to adskilte strukturer som er en del av det samme trykksystemet som Frigg.

Utvinning

Feltet ble produsert med trykkavlastning.

Transport

Gassen ble transportert i en rørledning fra manifolden til Frigg (TCP2) for prosessering og videre i rørledning til terminalen Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia.

Status

Produksjonen ble avsluttet i 1997, og havbunnsrammene ble fjernet i 2001. Den planlagte utbyggingen av området mellom Oseberg og Alvheim kan gi mulighet for en fremtidig gjenutbygging av feltet. En eventuell utbygging er avhengig av resultater fra leteaktivitet og avgrensningsbrønner.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon