ØST FRIGG

Funnår
1973
Funnbrønn
Status
Shut down
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Produksjonsstart:

01.10.1988

Historiske investeringer per 31.12.2017:

2 186 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Reservoar

Øst-Frigg produserte gass fra sandstein av eocen alder i Friggformasjonen. Feltet inneholder to adskilte strukturer som er en del av det samme trykksystemet som Frigg.

Utvinning

Feltet ble produsert med trykkavlastning.

Utbygging

Øst-Frigg ligger i den sentrale delen av Nordsjøen. Vanndybden er 100 meter. Øst Frigg ble påvist i 1973, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1984. Feltet ble bygd ut med to havbunnsrammer og en sentral manifoldstasjon. Produksjonssystemet ble fjernstyrt fra Frigg-feltet. Produksjonen startet i 1988.

Transport

Gassen ble transportert i en rørledning fra manifolden til Frigg (TCP2) for prosessering og videre i rørledning til terminalen Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia.

Status

Produksjonen ble avsluttet i 1997. Havbunnsrammene ble fjernet i 2001.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon