REV

Funnår
2001
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Repsol Norge AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

24.01.2009

Historiske investeringer per 31.12.2017:

4 378 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Den negative trykkutviklingen som startet i 2012 førte til at produksjonen opphørte i 2013. Rettighetshaverne leverte en avslutningsplan til myndighetene i 2015. Det har likevel vært mulig å produsere syklisk fra Rev etter at trykket har bygget seg opp igjen. Det forventes at syklisk produksjon vil fortsette til 2019.

Utbygging

Rev ligger nær grensen til Storbritannia i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, fire kilometer sør for Varg. Havdybden i området er 90-110 meter. Rev ble påvist i 2001, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007. Feltet er bygd ut med et havbunnsramme med tre gassproduksjonsbrønner knyttet til Armada-feltet på britisk kontinentalsokkel. Produksjonen startet i 2009.

Reservoar

Rev produserer gass og noe kondensat fra øvre jura sandstein. Reservoaret omgir en saltstruktur på 3.000 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god. Målinger har vist at reservoaret er i trykkommunikasjon med Varg-reservoaret.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen går gjennom en ti kilometer lang rørledning til Armada-feltet på britisk sektor for prosessering ved Central Area Transmission System (CATS)-terminalen, og eksporteres derfra videre til Storbritannia. Kondensatet selges som stabilisert råolje.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon