REV

Funnår
2001
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Repsol Norge AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

24.01.2009

Historiske investeringer per 31.12.2017:

4 378 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Den negative trykkutviklingen som startet i 2012 førte til at produksjonen opphørte i 2013. Rettighetshaverne leverte en avslutningsplan til myndighetene i 2015. Det har likevel vært mulig å produsere periodisk fra Rev etter at trykket har bygget seg opp igjen. Det forventes at syklisk produksjon vil fortsette i 2019. Ifølge disponeringsvedtaket skal fjerningsarbeidet gjennomføres innen slutten av 2021.

Utbygging

Rev ligger nær grensen til Storbritannia i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, fire kilometer sør for Varg. Havdybden i området er 90-110 meter. Rev ble påvist i 2001, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007. Feltet er bygd ut med et havbunnsramme med tre gassproduksjonsbrønner knyttet til Armada-feltet på britisk kontinentalsokkel. Produksjonen startet i 2009.

Reservoar

Rev produserer gass og noe kondensat fra Intra Heather sandstein av seinjura alder. Reservoaret omgir en saltstruktur på 3000 meter dyp. Reservoarkvaliteten er god. Målinger har vist at reservoaret er i trykkommunikasjon med Varg-reservoaret.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen går gjennom en ti kilometer lang rørledning til Armada-feltet på britisk sektor og videre til Teeside-terminalen for sluttbehandling. Kondensatet selges som stabilisert råolje.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon