REV

Funnår
2001
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Repsol Norge AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

24.01.2009

Historiske investeringer per 31.12.2019:

4 378 MILL NOK (i løpende kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Status

De estimerte volumene ble redusert sammenlignet med PUD-estimatene. Den negative trykkutviklingen som startet i 2012 førte til at ordinær produksjon opphørte i 2013. Det har likevel vært mulig å produsere brønnene periodisk med veldig korte produksjonsperioder og veldig lange perioder med trykkoppbygging. Det forventes at syklisk produksjon vil fortsette til disponeringsarbeidet begynner. Ifølge disponeringsvedtaket skal fjerningsarbeidet gjennomføres innen slutten av 2023.

Utbygging

Rev ligger nær grensen til Storbritannia i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, fire kilometer sør for Varg. Vanndybden er 90-110 meter. Rev ble påvist i 2001, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007. Feltet er bygd ut med et havbunnsramme med tre produksjonsbrønner knyttet til Armada-feltet på britisk kontinentalsokkel. Produksjonen startet i 2009.

Reservoar

Rev produserer gass og noe kondensat fra Intra Heather sandstein av senjura alder. Reservoaret er en enkel struktur som består av to segmenter. Det omgir en saltstruktur på 3000 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god. Målinger har vist at reservoaret er i trykkommunikasjon med Varg-reservoaret.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen går gjennom en ti kilometer lang rørledning til Armada-feltet på britisk sektor og videre til Teeside-terminalen for sluttbehandling. Kondensatet selges som stabilisert råolje.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon