RINGHORNE ØST

Funnår
2003
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Vår Energi AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

19.03.2006

Historiske investeringer per 31.12.2017:

993 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

1 352 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Feltet er i halefasen. En ny produksjonsbrønn ble boret og tilkoblet i 2012, og rettighetshaverne vurderer å bore nye produksjonsbrønner. Det planlegges å bore flere tilleggsbrønner de kommende årene.

Utbygging

Ringhorne Øst ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, seks kilometers nordøst for Balder. Vanndybden i området er 130 meter. Ringhorne Øst ble påvist i 2003, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2005. Feltet er bygd ut med fire produksjonsbrønner boret fra Ringhorne-innretningen på Balder. Produksjonen startet i 2006.

Reservoar

Ringhorne Øst produserer olje med assosiert gass fra sandstein av jura alder i Statfjordgruppen. Reservoaret ligger på 1940 meter dyp, og har svært god kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med naturlig vanndriv fra en regional akvifer på nord- og østsiden av strukturen. Brønnene har gassløft for å optimalisere produksjonen, og dette vil bli utvidet som følge av økende produksjon av vann.

Transport

Produksjonen går fra Ringhorne brønnhodeplattform til Balder-innretningen for prosessering, lagring og eksport. Oljen fraktes med tankskip. Eventuell overskuddsgass kan sendes til Jotun A for eksport via Statpipe til Kårstø-terminalen i Rogaland.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

FUNN
25/8-14 S

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon