SKOGUL

Funnår
2010
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Produksjonsstart:

11.03.2020

Historiske investeringer per 31.12.2020:

2 255 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

1 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Skogul ligger i Nordsjøen, 30 kilometer nordøst for Alvheim. Vanndybden er 110 meter. Skogul ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2018. Utbyggingskonseptet er en havbunnsramme med to brønnslisser, med en togrens produksjonsbrønn knyttet til Alvheim produksjons- og lagringsskip (FPSO) via Vilje-feltet. Produksjon startet i 2020.

Reservoar

Reservoaret inneholder olje med en mindre gasskappe i sandstein av eocen alder, tilhørende Odin-formasjonen. Det ligger på 2100 meters dyp og har meget gode egenskaper.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning og naturlig trykkstøtte fra vannsonen.

Transport

Brønnstrømmen fra Skogul transporteres i rørledning via Vilje til Alvheim-skipet.

Status

Produksjonen har siden starten vært høyere enn antatt, på grunn av prioritering av Skogul produksjon over produksjon fra Viljefeltet.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon