SKULD

Funnår
2008
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian Sea

Produksjonsstart:

19.03.2013

Historiske investeringer per 31.12.2017:

10 351 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

419 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Skuld ligger i Norskehavet, 20 kilometer nord for Norne. Vanndybden i området er 340 meter. Skuld ble påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2012. Feltet er bygd ut med tre havbunnsrammer koblet til produksjons- og lagerskipet (FPSO) på Norne. Produksjonen startet i 2013.

Utvinning

Skuld produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon. I tillegg er noen av brønnene utstyrt med gassløft for å kunne produsere ved lavt reservoartrykk og høyt vannkutt.

Reservoar

Skuld produserer olje fra sandstein av tidlig- til mellomjura alder i Åre-, Tofte- og Ileformasjonene. Feltet består av forekomstene Fossekall og Dompap. Reservoarene har en liten gasskappe, og ligger på 2400-2600 meter dyp. Reservoarkvaliteten er moderat til god.

Transport

Brønnstrømmen sendes til Norne-skipet. Oljen bøyelastes sammen med oljen fra Norne. Gassen transporteres i rørledning fra Norne-skipet til Åsgard, og derfra via Åsgard Transport System (ÅTS) til Kårstø-terminalen i Rogaland.

Status

Fokus på reservoarstyring og optimalisering av produksjonen har gjort det mulig å håndtere tekniske utfordringer slik at produksjonsnivået på Skuld opprettholdes. Myndighetene innvilget nylig levetidsforlengelse for Norne-skipet, noe som vil øke verdiskapingen fra Norne-feltet og satellittene i området.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon