SNØHVIT

Funnår
1981
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Barents sea

Produksjonsstart:

21.08.2007

Historiske investeringer per 31.12.2016:

13 158 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

31 180 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

LNG-anlegget på Melkøya har fungert stabilt og robust i de siste årene. En ny injeksjonsbrønn for CO2 ble ferdigstilt i 2016, og i 2017 ble det boret en ny produksjonsbrønn. I 2018 skal det etter planen bores en ny brønn for å sette Snøhvit Nord i produksjon. Rettighetshaverne planlegger også løsninger for gassproduksjon fra Askeladd-forekomsten og framtidige løsninger for kompresjon for feltet.

Utbygging

Snøhvit ligger i den sentrale delen av Hammerfestbassenget i det sørlige Barentshavet. Vanndybden i området er 310-340 meter. Snøhvit ble påvist i 1984, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2002. Dette var den første feltutbyggingen i Barentshavet. Feltet omfatter Snøhvit-, Albatross- og Askeladd-strukturene, og det ble bygget ut i flere faser. Utbyggingen inkluderer flere havbunnsrammer for 19 produksjonsbrønner og en injeksjonsbrønn for CO2. Produksjonen startet i 2007. I 2015 innvilget myndighetene PUD-fritak for Snøhvit Nord.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Reservoar

Snøhvit produserer gass med noe kondensat fra sandstein av tidlig- og mellomjura alder i Nordmela- og Støformasjonene. Reservoarene ligger på 2.300 meters dyp. PUD-en omfatter ikke utvikling av en tynn oljesone som ligger under gassen på Snøhvit-strukturen.

Transport

Brønnstrømmen, som inneholder naturgass, CO2, Natural Gas Liquids (NGL) og kondensat, transporteres gjennom en 160 kilometer lang rørledning til anlegget på Melkøya ved Hammerfest, der gassen blir prosessert og kjølt ned til flytende form (LNG). CO2 blir skilt ut på Melkøya og sendt tilbake til feltet i et rør for injeksjon i vannsonen (Stø-reservoaret). LNG, flytende petroleumsgass (LPG) og kondensat sendes med skip til markedet.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon