STATFJORD ØST

Funnår
1976
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

24.09.1994

Historiske investeringer per 31.12.2016:

6 678 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

159 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Feltet påvirkes av trykkfall på grunn av trykkavlastning fra Statfjord. Produksjonen fra havbunnsbrønnene opphørte i 2017. Produksjonen kommer for tiden fra bare en brønn med gassløft, boret fra Statfjord C.

Utbygging

Statfjord Øst ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, sju kilometer nordøst for Statfjord. Vanndybden i området er 150-190 meter. Statfjord Øst ble påvist i 1976, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1990. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer for produksjon og en for vanninjeksjon, som er knyttet til Statfjord C-innretningen. I tillegg er det boret to produksjonsbrønner fra Statfjord C. Produksjonen startet i 1994.

Reservoar

Statfjord Øst produserer olje fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 2.400 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres for tiden med trykkavlastning. Alle tidligere vanninjeksjonsbrønner er blitt permanent plugget.

Transport

Brønnstrømmen går i to rørledninger til Statfjord C-innretningen for prosessering, lagring og eksport. Statfjord Øst, Statfjord Nord og Sygna har felles prosessmodul på Statfjord C.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon