TAMBAR

Funnår
1983
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Produksjonsstart:

15.07.2001

Historiske investeringer per 31.12.2022:

4 903 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

79 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Tambar ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 16 kilometer sørøst for Ula. Vanndybden er 70 meter. Tambar ble påvist i 1983, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2000. Feltet er bygd ut med en fjernstyrt brønnhodeinnretning tilknyttet Ula. Produksjonen startet i 2001.

Reservoar

Tambar produserer olje fra grunnmarin sandstein av senjura alder i Ulaformasjonen. Reservoaret ligger på 4100-4200 meters dyp, og det har stort sett meget god kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning, med naturlig gassekspansjon kombinert med trykkstøtte fra vannsonen. Gassløft brukes for å øke produksjonen.

Transport

Oljen transporteres til Ula-innretningen via en rørledning. Etter prosessering på Ula eksporteres oljen i rørledningssystemet via Ekofisk til Teesside i Storbritannia, mens gassen injiseres i Ula-reservoaret for å øke oljeutvinningen.

Status

Produksjonen er avtakende grunnet redusert reservoartrykk og økende vannkutt.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon