TAMBAR

Funnår
1983
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Produksjonsstart:

15.07.2001

Historiske investeringer per 31.12.2017:

3 251 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

862 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Tambar ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 16 kilometer sørøst for Ula. Vanndybden er 68 meter. Tambar ble påvist i 1983, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2000. Feltet er bygd ut med en fjernstyrt brønnhodeinnretning uten prosessutstyr. Produksjonen startet i 2001.

Reservoar

Tambar produserer olje fra grunnmarin sandstein av senjura alder i Ulaformasjonen. Reservoaret ligger på 4.100-4.200 meters dyp, og det har stort sett meget gode egenskaper.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning, med naturlig gassekspansjon kombinert med trykkstøtte fra vannsonen.

Transport

Oljen transporteres til Ula-innretningen via en rørledning. Etter prosessering på Ula eksporteres oljen i rørledningssystemet via Ekofisk til Teesside i Storbritannia, mens gassen injiseres i Ula-reservoaret for å øke oljeutvinningen.

Status

For å øke utvinningen er brønnhodetrykket redusert ved hjelp av en flerfasepumpe. Økende vannkutt og brønntap er utfordringer som begrenser produksjonen på feltet. For tiden produserer bare en brønn. Nylig er det blitt utført en innsamling av 4D seismikk for å forbedre reservoarstyringen. To nye produksjonsbrønner skal ferdigstilles i 2018, dessuten skal det installeres et gassløftsystem for å øke produksjonen.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon