TAMBAR

Funnår
1983
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

15.07.2001

Historiske investeringer per 31.12.2017:

3 939 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

651 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Tambar ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 16 kilometer sørøst for Ula. Vanndybden er 68 meter. Tambar ble påvist i 1983, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2000. Feltet er bygd ut med en fjernstyrt brønnhodeinnretning uten prosessutstyr. Produksjonen startet i 2001.

Reservoar

Tambar produserer olje fra grunnmarin sandstein av seinjura alder i Ulaformasjonen. Reservoaret ligger på 4100-4200 meter dyp, og det har stort sett meget gode egenskaper.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning, med naturlig gassekspansjon kombinert med trykkstøtte fra vannsonen.

Transport

Oljen transporteres til Ula-innretningen via en rørledning. Etter prosessering på Ula eksporteres oljen i rørledningssystemet via Ekofisk til Teesside i Storbritannia, mens gassen injiseres i Ula-reservoaret for å øke oljeutvinningen.

Status

Brønnhodetrykket er redusert ved hjelp av en flerfasepumpe for å øke utvinningen. Økende vannkutt og brønntap er utfordringer som begrenser produksjonen på feltet. Tre brønner er nå i produksjon, en brønn har stabil produksjon og to brønner som ble ferdigstilt i 2018 produserer syklisk. Et kunstig gassløftsystem ble installert i 2018 for å forbedre produksjonen. Det skal etter planen starte opp i 2019.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon