TOMMELITEN A

Funnår
1977
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

ConocoPhillips Skandinavia AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

13.10.2023

Historiske investeringer per 31.12.2022:

4 799 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

7 008 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Tommeliten A er et felt i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 25 kilometer sørvest for Ekofiskfeltet. Feltet ligger på grensen til britisk sektor, og den norske delen utgjør 99,57 prosent. Vanndybden er 75 meter. Tommeliten A ble påvist i 1977 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2022. Feltet er bygget ut med to havbunnsrammer knyttet opp mot Ekofisksenteret.

Reservoar

Reservoaret inneholder gasskondensat og flyktig olje i kritt av paleocen og senkritt alder i henholdsvis Ekofisk- og Torformasjonen, og ligger på om lag 3000 meters dyp. Reservoarkvaliteten varierer i begge formasjonene og er påvirket av forkastninger og oppsprekkinger.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Ekofisksenteret for prosessering. Olje og gass sendes videre via eksportrørledninger fra prosessanlegget på Ekofisk til Teesside i Storbritannia og Emden i Tyskland.

Status

Feltet startet produksjon i oktober 2023.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon