TOMMELITEN A

Funnår
1977
Funnbrønn
Status
Approved for production
Avtalebasert område

Operatør:

ConocoPhillips Skandinavia AS

Område:

North sea

Historiske investeringer per 31.12.2020:

1 210 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

10 908 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Utbygging

Tommeliten A er et felt i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 25 kilometer sørvest for Ekofiskfeltet. Feltet ligger på grensen til britisk sektor, og den norske delen utgjør 99,57 prosent. Vanndybden er 75 meter. Tommeliten A ble påvist i 1977 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juli 2022. Feltet bygges ut med to havbunnsrammer knyttet opp mot Ekofisksenteret, hvor det også vil installeres en ny prosessmodul.

Reservoar

Reservoaret inneholder gasskondensat og flyktig olje i kritt av paleocen og sen kritt alder i henholdsvis Ekofisk- og Torformasjonen og ligger på om lag 3000 meters dyp. Reservoarkvalitetene varierer langs begge formasjonene og er påvirket av forkastninger og oppsprekkinger.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen skal transporteres i rørledning til Ekofisksenteret for prosessering. Olje og gass skal sendes videre via eksportrørledninger fra prosessanlegget på Ekofisk til Teesside i Storbritannia og Emden i Tyskland.

Status

Feltet er under utbygging og forventet oppstart av produksjon er i 2024.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon