1/9-1 TOMMELITEN ALPHA

Funnår
1977
Område
North Sea
Status
Production in clarification phase
Avtalebasert område

Operatør:

ConocoPhillips Skandinavia AS
1/9-1 Tommeliten Alpha er et funn nær grensen til britisk sektor i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 25 kilometer sørvest for Ekofisk-feltet. Vanndybden er 75 meter. Funnet ble påvist i 1977. Reservoaret inneholder gass og kondensat i kritt av paleocen og senkritt alder i henholdsvis Ekofisk- og Torformasjonen. Det ligger på om lag 3000 meters dyp. Det er boret fire brønner på funnet, den siste i 2003. Utvikling av funnet ble stoppet ved konseptvalg to ganger tidligere. I 2020 ble det valgt et utbyggingskonsept som tilknytning til Ekofisk-senteret. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert sent i 2021.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon