1/9-1 TOMMELITEN ALPHA

Funnår
1977
Område
North Sea
Status
Production in clarification phase
Avtalebasert område

Operatør:

ConocoPhillips Skandinavia AS
Funnet 1/9-1 Tommeliten Alpha ble gjort i 1977 og ligger 25 km sørvest for Ekofiskfeltet, nær grensen til britisk sektor. Vanndybden i området er ca. 75 meter. Funnet inneholder gass og kondensat i kalkstein i Ekofisk- og Tor-formasjonene fra henholdsvis paleocen og sen kritt. Reservoaret ligger på ca. 3000 meters dyp. Det er boret fire brønner på funnet, den siste i 2003. I mars 2015 besluttet lisensen å stoppe utbyggingen av Tommeliten Alpha, med utgangspunkt i gjenbruk av Huldra-innretningen.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon