TOR

Funnår
1970
Funnbrønn
Status
Shut down
Avtalebasert område

Operatør:

ConocoPhillips Skandinavia AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

28.06.1978

Historiske investeringer per 31.12.2017:

4 157 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Tor ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 kilometer nordøst for Ekofisk. Vanndybden er 70 meter. Tor ble påvist i 1970, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1973. Feltet ble bygd ut med en kombinert brønnhode- og prosessinnretning koblet til Ekofisk. Produksjonen startet i 1978.

Reservoar

Tor produserte olje og gass fra oppsprukket kritt av senkritt alder i Torformasjonen og av tildigpaleocen alder i Ekofiskformasjonen. Det er vesentlige gjenværende ressurser i begge formasjonene. Reservoaret ligger på 3200 meter dyp.

Utvinning

Feltet produserte opprinnelig med trykkavlasting. I 1992 ble det satt i gang vanninjeksjon på feltet, men dette ble stoppet etter ti år på grunn av problemer med brønnintegritet.

Transport

Brønnstrømmen ble transportert i rørledning til prosessanlegget på Ekofisk-sentret og videre til Teesside i Storbritannia og Emden i Tyskland.

Status

Produksjonen ble avsluttet i 2015. Ifølge disponeringsvedtaket skal innretningen fjernes innen 2022. Rettighetshaverne planlegger å bygge ut feltet på nytt.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

FUNN
2/5-1 Tor

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon