TOR

Funnår
1970
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

ConocoPhillips Skandinavia AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

03.12.2020

Historiske investeringer per 31.12.2022:

10 196 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

74 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Tor ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 kilometer nordøst for Ekofisk. Vanndybden er 70 meter. Tor ble påvist i 1970, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1973. Produksjonen fra Torfeltet startet i 1978 og ble avsluttet i 2015. En PUD for reutbygging av Tor ble godkjent i 2019. Utbyggingen omfatter to havbunnsrammer med åtte horisontale produksjonsbrønner knyttet til Ekofisk-senteret. Produksjonen startet igjen i 2020.

Reservoar

Reservoaret inneholder olje og gass i oppsprukket kritt av senkritt alder i Torformasjonen og av tildigpaleocen alder i Ekofiskformasjonen. Det er vesentlige gjenværende ressurser i begge formasjonene. Reservoaret ligger på 3200 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen transporteres i rørledning til prosessanlegget på Ekofisk-sentret og videre til Teesside i Storbritannia og Emden i Tyskland.

Status

Brønnintervensjoner er blitt gjennomført i 2022/2023 for å opprettholde og forbedre produksjonen. Den opprinnelige innretningen skal fjernes innen 2024.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

FUNN
2/5-1 Tor

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon