TOR

Funnår
1970
Funnbrønn
Status
Approved for production
Avtalebasert område

Operatør:

ConocoPhillips Skandinavia AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

28.06.1978

Historiske investeringer per 31.12.2018:

4 194 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2019:

6 034 MILL NOK (i faste 2019-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Høykontrast Modus

Utbygging

Tor ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 kilometer nordøst for Ekofisk. Vanndybden er 70 meter. Tor ble påvist i 1970, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1973. Feltet ble bygd ut med en kombinert brønnhode- og prosessinnretning koblet til Ekofisk. Produksjonen startet i 1978 og avsluttet i 2015. Innretningen skal fjernes innen 2022. En PUD for reutbygging av Tor ble godkjent i november 2019. Planen omfatter to havbunnsrammer, med åtte horisontale produksjonsbrønner knyttet til Ekofisk-senteret.

Reservoar

Reservoaret inneholder olje og gass i oppsprukket kritt av senkritt alder i Torformasjonen og av tildigpaleocen alder i Ekofiskformasjonen. Det er vesentlige gjenværende ressurser i begge formasjonene. Reservoaret ligger på 3200 meters dyp.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkavlasting. Tidligere ble Tor produsert med vanninjeksjon i en tiårsperiode.

Transport

Brønnstrømmen skal transporteres i rørledning til prosessanlegget på Ekofisk-sentret og videre til Teesside i Storbritannia og Emden i Tyskland.

Status

Feltet er under reutbygging, og skal etter planen starte produksjonen igjen sent i 2020.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

Høykontrast Modus

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrast Modus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

FUNN
2/5-1 Tor

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon