TUNE

Funnår
1995
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

28.11.2002

Historiske investeringer per 31.12.2016:

4 722 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Tune er i haleproduksjonsfasen og har lav produksjon. En eventuell utbygging av ressurser i Statfjordformasjonen kan bidra til å forlenge feltets levetid.

Utbygging

Tune ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, ti kilometer vest for Oseberg. Vanndybden i området er 95 meter. Tune ble påvist i 1995, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1999. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme og en satellittbrønn som er koblet til Oseberg-feltsenter. Produksjonen startet i 2002. I 2004 ble det gitt PUD-fritak for utbygging av den nordlige delen av feltet. Et lignende fritak ble innvilget for den sørlige delen av feltet i 2005.

Reservoar

Tune produserer gass og noe kondensat hovedsakelig fra sandstein av mellomjura alder i Tarbertformasjonen (Brentgruppen). Reservoaret er inndelt i flere skråstilte forkastningsblokker og ligger på 3.400 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning. Det er satt i gang lavtrykksproduksjon.

Transport

Brønnstrømmen fra Tune transporteres i rørledninger til Oseberg-feltsenter, der kondensatet blir skilt ut og sendt til Sture-terminalen gjennom Oseberg Transport System (OTS). Gassen fra Tune injiseres i Oseberg, mens rettighetshaverne kan eksportere tilsvarende mengde salgsgass fra Oseberg.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon