TYRVING

Funnår
1973
Funnbrønn
Status
Approved for production
Avtalebasert område

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Historiske investeringer per 31.12.2022:

834 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

4 824 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Utbygging

Tyrving ligger i midtre Nordsjøen, 20 kilometer øst for Alvheim. Tyrving består av to funn, Trell og Trine, som ligger fem kilometer fra hverandre. Vanndybden er 120 meter. Funnene vil bli utviklet sammen, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2023. Utbyggingskonseptet inkluderer to flergrensbrønner, én i hvert funn, tilknyttet Alvheim FPSO.

Reservoar

Reservoarene inneholder olje i sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen på 2140 og 2180 meters dyp. Reservoaregenskapene er utmerkede.

Utvinning

Utvinningsstrategien er trykkavlastning med naturlig trykkstøtte fra den underliggende vannsonen.

Transport

Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Alvheim, der oljen overføres til tankskip via en lastebøye. Gassen transporteres via rørledning fra Alvheim til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sokkel.

Status

Feltet er under utbygging, og etter planen skal produksjonen starte i 2025. Dersom det påvises lønnsomme ressurser i Trell Nord-prospektet, kan det bli en tredje brønn.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon