VALE

Funnår
1991
Funnbrønn
Status
Shut down
Lisens

Operatør:

Sval Energi AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

31.05.2002

Historiske investeringer per 31.12.2020:

2 846 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

-1 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Vale ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 16 kilometer nord for Heimdal. Vanndybden er 115 meter. Vale ble påvist i 1991, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2001. Feltet var bygd ut med en havbunnsramme med en horisontal produksjonsbrønn med enkelt sidesteg koblet til Heimdal-innretningen. Produksjonen startet i 2002.

Reservoar

Vale produserte gass og kondensat fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 3700 meters dyp og har lav permeabilitet.

Utvinning

Feltet ble produsert med trykkavlastning

Transport

Brønnstrømmen fra Vale ble transportert til Heimdal for prosessering og eksport. Gassen ble eksportert via rørledningen Vesterled til St Fergus i Storbritannia. Kondensat ble transportert via rørledning til Brae-feltet på britisk sektor og videre til Cruden Bay.

Status

Vale ble nedstengt i 2023. Ifølge disponeringsvedtaket skal innretningen være fjernet innen slutten av 2028.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon