VALE

Funnår
1991
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Spirit Energy Norway AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

31.05.2002

Historiske investeringer per 31.12.2019:

2 768 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2020:

76 MILL NOK (i faste 2020-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Status

Produksjonen fra Vale stanset i 2018 på grunn av prosessproblemer på Heimdal-innretningen. Produksjonen startet igjen i oktober 2019 etter utbedring av tekniske problemer. Vale kan potensielt produsere så lenge Heimdal-innretningen er i bruk.

Utbygging

Vale ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 16 kilometer nord for Heimdal. Vanndybden er 115 meter. Vale ble påvist i 1991, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2001. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme med en horisontal produksjonsbrønn med enkelt sidesteg koblet til Heimdal-innretningen. Produksjonen startet i 2002.

Reservoar

Vale produserer gass og kondensat fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 3700 meters dyp og har lav permeabilitet. Målt i oljeekvivalenter produserer feltet like mengder gass og kondensat, men gassproduksjonen ventes å øke, mens kondensatproduksjonen avtar, i årene framover.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning

Transport

Brønnstrømmen fra Vale transporters til Heimdal for prosessering og eksport. Gassen transporteres via rørledningen Vesterled til St Fergus i Storbritannia. Kondensat blir transportert via rørledning til Brae-feltet på britisk sektor og videre til Cruden Bay.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon