VALE

Funnår
1991
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Spirit Energy Norway AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

31.05.2002

Historiske investeringer per 31.12.2017:

2 578 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

229 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Produksjonen fra Vale har vært lav i 2018. Feltet produserte i bare tre måneder på grunn av saltavleiring i varmevekslerne på Heimdal.

Utbygging

Vale ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 16 kilometer nord for Heimdal. Vanndybden er 116 meter. Vale ble påvist i 1991, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2001. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme med en horisontal produksjonsbrønn med enkelt sidesteg koblet til Heimdal-innretningen. Produksjonen startet i 2002.

Reservoar

Vale produserer gass og kondensat fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 3700 meter dyp og har lav permeabilitet. Målt i oljeekvivalenter produserer feltet like mengder gass og kondensat, men gassproduksjonen ventes å øke i forhold til kondensatproduksjonen i årene framover.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning

Transport

Brønnstrømmen fra Vale transporters til Heimdal for prosessering og eksport. Gassen transporteres via Vesterled til St. Fergus i Storbritannia. Kondensat blir transportert via rørledning til Brae-feltet på britisk sektor og videre til Cruden Bay.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon