VALE

Funnår
1991
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Spirit Energy Norway AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

31.05.2002

Historiske investeringer per 31.12.2017:

2 567 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

91 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Produksjon fra Vale er avhengig av Heimdal-innretningen. På grunn av regularitetsproblemer på Heimdal, var produksjonen fra Vale under forventning i 2017.

Utbygging

Vale ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 16 kilometer nord for Heimdal. Vanndybden er 116 meter. Vale ble påvist i 1991, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2001. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme med en horisontal produksjonsbrønn med enkelt sidesteg koblet til Heimdal-innretningen. Produksjonen startet i 2002.

Reservoar

Vale produserer gass og kondensat fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoaret har lav permeabilitet og ligger på 3.700 meters dyp. Målt i oljeekvivalenter produserer feltet like mengder gass og kondensat, men gassproduksjonen ventes å øke i forhold til kondensatproduksjonen i årene framover.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen fra Vale transporters til Heimdal for prosessering og eksport.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon