VALEMON

Funnår
1985
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

03.01.2015

Historiske investeringer per 31.12.2017:

23 202 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

682 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Valemon ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, like vest for Kvitebjørn. Vanndybden er 135 meter. Valemon ble påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet er bygget ut med en fast produksjonsplattform i stål med forenklet separasjonsprosess. Plattformen fjernstyres fra Equinors driftssenter på Sandsli i Bergen. Produksjonen startet i 2015.

Reservoar

Valemon produserer gass og kondensat fra sandstein av tidligjura alder i Cookformasjonen og av mellomjura alder i Brentgruppen. Forekomsten har en kompleks struktur med mange forkastninger. Reservoarene ligger på 4000 meter dyp og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT).

Utvinning

Valemon produseres med trykkavlastning

Transport

Kondensat transporteres i rørledning til Kvitebjørn-innretningen, og via Kvitebjørn Oljerør til Mongstad-terminalen i Hordaland. Rikgassen eksporteres via den tidligere Huldra-rørledningen til Heimdal for videre eksport til Storbritannia eller kontinentet. Permanent omdirigering av gasseksporten via Kvitebjørn er planlagt fra sent i 2021.

Status

Produksjonserfaring og raskt trykkfall i reservoarene har ført til nedskriving av reserver. Regulariteten på Heimdal har vært lavere enn forventet i 2018, noe som førte til lavere produksjonseffektivitet på Valemon.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon