VALEMON

Funnår
1985
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

03.01.2015

Historiske investeringer per 31.12.2017:

22 931 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

799 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Valemon ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, like vest for Kvitebjørn. Vanndybden er 135 meter. Valemon ble påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet er bygget ut med en fast produksjonsplattform i stål med forenklet separasjonsprosess. Plattformen fjernstyres fra Statoils driftssenter på Sandsli i Bergen. Produksjonen startet i 2015.

Reservoar

Valemon produserer gass og kondensat fra sandstein av tidligjura alder i Cookformasjonen og av mellomjura alder i Brentgruppen. Forekomsten har en kompleks struktur med mange forkastninger. Reservoarene ligger på 4.000 meters dyp og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT).

Utvinning

Valemon produseres med trykkavlastning.

Transport

Kondensat transporteres i rørledning til Kvitebjørn-innretningen, og via Kvitebjørn Oljerør til Mongstad-terminalen. Rikgassen eksporteres via den tidligere Huldra-rørledningen til Heimdal for videre eksport til Storbritannia eller kontinentet. Det kan bli aktuelt å omdirigere gasseksporten via Kvitebjørn.

Status

Produksjonserfaring og raskt trykkfall i reservoarene har før til nedskriving av reserver. Nye brønner er boret i 2017 for å opprettholde produksjonsnivået. Rettighetshaverne vurderer å koble Valemon Nord-funnet til Kvitebjørn-innretningen.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon