VALEMON

Funnår
1985
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

03.01.2015

Historiske investeringer per 31.12.2022:

25 894 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

1 191 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Valemon ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, like vest for Kvitebjørn. Vanndybden er 135 meter. Valemon ble påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet er bygd ut med en fast produksjonsinnretning med forenklet separasjonsprosess. Innretningen fjernstyres fra et driftssenter på land. Produksjonen startet i 2015.

Reservoar

Valemon produserer gass og kondensat fra sandstein av tidligjura alder i Cookformasjonen og av mellomjura alder i Brentgruppen. Forekomsten har en kompleks struktur med mange forkastninger. Reservoarene ligger på 3900-4200 meters dyp og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT).

Utvinning

Valemon produseres med trykkavlastning

Transport

Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Kvitebjørn-innretningen for prosessering. Rikgass transporteres i Kvitebjørn Gassrør til Kollsnesterminalen, mens kondensat fraktes i en rørledning tilknyttet Troll Oljerør II for videre transport til terminalen på Mongstad. Fram til midten av 2023 ble gassen eksportert til Heimdal.

Status

Basert på produksjonserfaring, og på grunn av raskt trykkfall i reservoarene, har de utvinnbare volumene blitt betydelig redusert i forhold til PUD-estimatene. Den andre borekampanjen med fire nye brønner startet i 2021, og den siste brønnen ble satt i produksjon i 2023. Produksjonsbidraget fra de nye brønnene er under forventning. Gasseksport fra Valemon ble omrutet til Kollsnesterminalen via Kvitebjørn etter at Heimdalinnretningen ble stengt ned i 2023.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon