VARG

Funnår
1984
Funnbrønn
Status
Shut down

Område:

North sea

Produksjonsstart:

22.12.1998

Historiske investeringer per 31.12.2017:

8 923 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Varg ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, sør for Sleipner Øst. Vanndybden er 84 meter. Varg ble påvist i 1984, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1996. Feltet ble bygd ut med produksjonsskipet "Petrojarl Varg", som hadde et integrert oljelager og var knyttet til brønnhodeinnretningen Varg A. Produksjonen startet i 1998.

Reservoar

Varg produserte olje fra sandstein av senjura alder. Reservoaret ligger på 2.700 meters dyp. Strukturen er segmentert og omfatter flere isolerte delstrukturer med varierende reservoaregenskaper.

Utvinning

Feltet ble produsert med trykkstøtte fra vann- og gassinjeksjon. De mindre strukturene ble produsert med trykkavlastning. Alle brønnene ble produsert med gassløft.

Transport

Oljen ble losset fra produksjonsskipet til tankskip. All gass ble reinjisert inntil gasseksporten startet i 2014. Det er lagt en gassrørledning mellom Varg og Rev for eksport til Storbritannia via rørledningen Central Area Transmission System (CATS).

Status

Avslutningsplan for feltet ble godkjent i 2001. Planen var da å produsere til sommeren 2002, men tiltak som ble gjennomført på feltet, forlenget levetiden. En ny avslutningsplan ble levert til myndighetene i 2015. Varg sluttet å produsere i 2016. Ifølge disponeringsvedtaket skal fjerningsarbeidet være ferdigstilt i slutten av 2021.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon