VEGA

Funnår
1981
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Wintershall Norge AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

02.12.2010

Historiske investeringer per 31.12.2016:

9 939 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

30 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Vega ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 28 kilometer vest for Gjøa. Vanndybden i området er 370 meter. Vega ble påvist i 1981. Feltet består av tre separate forekomster: Vega Nord, Vega Sentral og Vega Sør. Plan for utbygging og drift (PUD) for Vega Nord og Vega Sentral ble godkjent i 2007. I 2011 ble feltet unitisert med Vega Sør. Feltet er bygd ut med tre havbunnsrammer med fire slisser som er knyttet til prosessanlegget på Gjøa-innretningen. Totalt er det blitt boret seks produksjonsbrønner. Produksjonen startet i 2010.

Reservoar

Vega produserer gass og kondensat fra grunnmarin sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Vega Sør har i tillegg en oljesone som ligger over gass/kondensat-forekomsten. Reservoarene ligger på 3.500 meters dyp, og kvaliteten varierer fra dårlig til middels.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Gjøa for prosessering. Fra Gjøa blir olje og kondensat transportert i en rørledning som er koblet til Troll Oljerør II for videre transport til Mongstad-terminalen. Rikgassen blir eksportert i rørledning til Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS) på den britiske kontinentalsokkelen for videre transport til St. Fergus i Storbritannia.

Status

Produksjonen fra Vega er begrenset av kapasitetsrettigheter for gassproduksjon på Gjøa.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon