VESLEFRIKK

Funnår
1981
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

26.12.1989

Historiske investeringer per 31.12.2017:

19 596 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

231 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Veslefrikk ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 30 kilometer nord for Oseberg. Vanndybden er 185 meter. Veslefrikk ble påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1987. Feltet er bygd ut med to innretninger, Veslefrikk A og Veslefrikk B. Veslefrikk A er en fast brønnhodeinnretning i stål med broforbindelse til Veslefrikk B. Veslefrikk B er en halvt nedsenkbar innretning med prosessanlegg og boligkvarter. Produksjon startet i 1989. I 1994 godkjente myndighetene PUD-er for Statfjord-reservoaret samt reservoarene i Øvre Brent og I-området.

Reservoar

Veslefrikk produserer olje og noe gass fra sandstein av jura alder i Statfjord-, Dunlin- og Brentgruppene. Hovedreservoaret, som er i Brentgruppen, inneholdt opprinnelig omtrent 80 prosent av reservene. Reservoarene ligger på 2800-3200 meter dyp, og kvaliteten varierer fra moderat til svært god.

Utvinning

Veslefrikk har produsert med trykkstøtte fra vann- alternerende gassinjeksjon (VAG) i Brent- og Dunlin-reservoarene og ved gassirkulering i Statfjord-reservoaret. Gasseksporten fra Veslefrikk økte fra 2014, og vanninjeksjon blir nå brukt for å optimalisere dreneringen av gjenværende olje- og gassressurser.

Transport

Oljen eksporteres via Oseberg Transport System (OTS) til Stureterminalen i Hordaland. Eksportgassen transporteres gjennom Gassled-systemet til terminalen på Kårstø i Rogaland.

Status

Olje- og gassproduksjonen fra Veslefrikk opprettholdes på et lavt nivå. Brønnintervensjoner og høy produksjonseffektivitet bidrar til forlenget levetid på feltet. Søknad om forlenget levetid for innretningene utover 2020 er levert til myndighetene. Rettighetshaverne er i gang med å utarbeide en avslutningsplan.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon