VESLEFRIKK

Funnår
1981
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

26.12.1989

Historiske investeringer per 31.12.2016:

19 476 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

606 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Veslefrikk ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 30 kilometer nord for Oseberg. Vanndybden er 185 meter. Veslefrikk ble påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1987. Feltet er bygd ut med to innretninger, Veslefrikk A og Veslefrikk B. Veslefrikk A er en fast brønnhodeinnretning i stål med broforbindelse til Veslefrikk B. Veslefrikk B er en halvt nedsenkbar innretning med prosessanlegg og boligkvarter. Produksjon startet i 1989. I 1994 godkjente myndighetene PUD-er for Statfjord-reservoaret, og reservoarene i Øvre Brent og I-området.

Reservoar

Veslefrikk produserer olje og noe gass fra sandstein av jura alder i Statfjord-, Dunlin- og Brentgruppene. Hovedreservoaret, som er i Brentgruppen, inneholdt opprinnelig omtrent 80 prosent av reservene. Reservoarene ligger på 2.800-3.200 meters dyp, og kvaliteten varierer fra moderat til svært god.

Utvinning

Veslefrikk har produsert med trykkstøtte fra alternerende vann- og gassinjeksjon (VAG) i Brent- og Dunlin-reservoarene og ved gassirkulering i Statfjord-reservoaret. Gasseksporten fra Veslefrikk økte fra 2014, og vanninjeksjon blir nå brukt for å optimalisere dreneringen av gjenværende olje- og gassressurser.

Transport

Oljen eksporteres via Oseberg Transport System (OTS) til Stureterminalen. Eksportgassen transporteres gjennom Gassled-systemet til terminalen på Kårstø.

Status

Olje- og gassproduksjonen fra Veslefrikk opprettholdes på et lavt nivå. Brønnintervensjoner og høy produksjonseffektivitet bidrar til forlenget levetid på feltet. Rettighetshaverne er i gang med å utarbeide en avslutningsplan.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon