VESLEFRIKK

Funnår
1981
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

26.12.1989

Historiske investeringer per 31.12.2019:

19 741 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2020:

85 MILL NOK (i faste 2020-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Veslefrikk ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 30 kilometer nord for Oseberg. Vanndybden er 185 meter. Veslefrikk ble påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1987. Feltet er bygd ut med to innretninger, Veslefrikk A og Veslefrikk B. Veslefrikk A er en fast brønnhodeinnretning i stål med broforbindelse til Veslefrikk B. Veslefrikk B er en halvt nedsenkbar innretning med prosessanlegg og boligkvarter. Produksjon startet i 1989. PUD-er for Statfjord-reservoaret samt reservoarene i Øvre Brent og I-segmentet ble godkjent i 1994.

Reservoar

Veslefrikk produserer olje og noe gass fra sandstein av jura alder i Statfjord-, Dunlin- og Brentgruppene. Hovedreservoaret, som er i Brentgruppen, inneholdt opprinnelig omtrent 80 prosent av reservene. Reservoarene ligger på 2800-3200 meters dyp, og kvaliteten varierer fra moderat til svært god.

Utvinning

Veslefrikk ble tidligere produsert med trykkstøtte fra vann- alternerende gassinjeksjon (VAG) i Brent- og Dunlin-reservoarene og ved gassirkulering i Statfjord-reservoaret. Injeksjonen har opphørt og feltet produseres nå med trykkavlastning til det blir nedstengt.

Transport

Oljen eksporteres via Oseberg Transport System (OTS) til Stureterminalen. Eksportgassen transporteres gjennom Statpipe til terminalen på Kårstø.

Status

Produksjonen fra Veslefrikk opprettholdes på et lavt nivå. Brønnintervensjoner og høy produksjonseffektivitet har bidratt til forlenget levetid på feltet. Avslutningsplanen ble levert i 2020 og permanent plugging av brønner pågår.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon