VILJE

Funnår
2003
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Produksjonsstart:

01.08.2008

Historiske investeringer per 31.12.2016:

3 032 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

18 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Vilje ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 20 kilometer nordøst for Alvheim. Vanndybden i området er 120 meter. Vilje ble påvist i 2003, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2005. Feltet er bygd ut med tre horisontale havbunnsbrønner som er knyttet til produksjons- og lagerskipet (FPSO) på Alvheim. Produksjon startet i 2008.

Status

Som følge av bedre effektivitet og forsinket vannkutt fortsetter Vilje å produsere mer enn forventet. De nåværende utvinningsestimatene er betydelig høyere enn de opprinnelige. Planen er å knytte Skogul-funnet til Alvheim-skipet via havbunnsrammen på Vilje.

Utvinning

Feltet produseres med naturlig vanndriv fra den regionale underliggende vannsonen i Heimdalformasjonen.

Transport

Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Alvheim-skipet, der oljen bøyelastes til tankskip. Gassen transporteres via rørledning fra Alvheim til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sokkel.

Reservoar

Vilje produserer olje fra turbidittsandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen. Reservoaret ligger 2.150 meter under havoverflaten.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon