25/11-27

Funnår
2013
Område
North Sea
Status
Production in clarification phase
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS
25/11-27 (F-struktur) er et funn i den midtre delen av Nordsjøen, fem kilometer nordøst for Grane. Vanndybden er 130 meter. Funnet ble påvist i 2013. Hovedreservoaret inneholder olje i sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen. Olje er sannsynligvis også til stede i remobilisert Heimdal sand, injisert i skifer som ligger over formasjonen. Reservoaret ligger på 1750 meters dyp og har svært god kvalitet. Funnet vurderes tilknyttet Grane med havbunnsrammer.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon