BREIDABLIKK

Funnår
1992
Funnbrønn
Status
Approved for production
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Historiske investeringer per 31.12.2020:

3 611 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

16 005 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Utbygging

Breidablikk ligger i den midtre delen av Nordsjøen, ti kilometer nordøst for Grane. Vanndybden er 130 meter. Breidablikk omfatter to forekomster; D-struktur og F-struktur som ble påvist henholdsvis i 1992 og 2013. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2021. Feltet bygges ut med fire havbunnsrammer knyttet til Grane-innretningen.

Reservoar

Hovedreservoarene inneholder olje i sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen på 1700 meters dyp. Reservoarene har god kvalitet med liten variasjon i reservoaregenskaper. Over Heimdalformasjonen er det olje i et sandinjektittkompleks i skifer av paleocen og eocen alder i Lista-, Sele- og Balderformasjonene.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkavlastning og ved hjelp av gassløft i produksjonsbrønnene. Brønnene vil bli plassert nær toppen av strukturene.

Transport

Fra Grane transporteres oljen i rørledning til Stureterminalen for lagring og eksport.

Status

Feltet er under utbygging og forventet oppstart av produksjon er i 2024.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon