25/8-4 (D-struktur)

Funnår
1992
Område
North Sea
Status
Production in clarification phase
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS
25/8-4 (D-struktur) er et funn i den midtre delen av Nordsjøen, åtte kilometer nordøst for Grane. Vanndybden er 130 meter. Funnet ble påvist i 1992, og ble avgrenset med brønn 25/8-18 S i 2014. Hovedreservoaret inneholder olje i sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen. Olje er sannsynligvis også til stede i remobilisert Heimdal sand, injisert i skifer som ligger over formasjonen. Reservoaret ligger på 1750 meters dyp og har svært god kvalitet. Det vurderes å knytte funnet til Grane med havbunnsrammer.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon