6406/2-1 LAVRANS

Funnår
1995
Område
Norwegian sea
Status
Production in clarification phase
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS
Funnet 6406/2-1 Lavrans ligger i den sentrale delen av Norskehavet, 10 kilometer sørøst for Kristin-feltet. Vanndybden i området er 280 kilometer. Lavrans ble påvist i 1995. Reservoaret inneholder gass og kondensat i Ile- og Tofteformasjonen av tidlig- til mellomjura alder og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Hydrokarboner er også påvist i Tilje-, Garn- og Åreformasjonen. CO2- og H2S-innholdet i gassen er relativt høyt. Utbyggingsløsning for Lavrans, sammen med andre funn i området, blir sannsynligvis tilknytning til Kristin-innretningen.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon