6406/2-1 LAVRANS

Funnår
1995
Område
Norwegian Sea
Status
Production in clarification phase
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS
6406/2-1 Lavrans er et funn i den midtre delen av Norskehavet, ti kilometer sørøst for Kristin. Vanndybden er 280 meter. Lavrans ble påvist i 1995 og senere avgrenset med flere brønner. Reservoaret inneholder gass og kondensat i Ile- og Tofteformasjonene av tidlig- til mellomjura alder. Reservoaret anses å være tett og har relativt høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Hydrokarboner er også påvist i Tilje-, Garn- og Åreformasjonene. CO2- og H2S-innholdet i gassen er relativt høyt. En felles tilknytning av Lavrans og andre mindre funn i området til Kristin modnes. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i 2021.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon