6406/2-1 LAVRANS

Funnår
1995
Område
Norwegian Sea
Status
Production in clarification phase
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS
Funnet 6406/2-1 Lavrans ligger i den midtre delen av Norskehavet, ti kilometer sørøst for Kristin-feltet. Vanndybden er 280 kilometer. Lavrans ble påvist i 1995. Reservoaret inneholder gass og kondensat i Ile- og Tofteformasjonene av tidlig- til mellomjura alder og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Hydrokarboner er også påvist i Tilje-, Garn- og Åreformasjonene. CO2- og H2S-innholdet i gassen er relativt høyt. Rettighetshaverne vurderer en felles tilknytning av Lavrans og andre mindre funn i området til Kristin, Kristin Sør-prosjektet. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i 2020.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon