KRISTIN

Funnår
1997
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian Sea

Produksjonsstart:

03.11.2005

Historiske investeringer per 31.12.2017:

27 453 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

1 121 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Reservoar

Kristin produserer gass og kondensat fra jura sandstein i Garn-, Ile- og Tofteformasjonene. Reservoarene ligger på 4600 meter dyp og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Reservoarkvaliteten er stort sett god, men lav permeabilitet i Garnformasjonen og strømningsbarrierer i Ile- og Tofteformasjonen bidrar til at reservoartrykket faller raskt som følge av produksjon.

Utbygging

Kristin ligger i Norskehavet, noen kilometer sørvest for Åsgard. Vanndybden i området er 370 meter. Kristin ble påvist i 1997, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2001. Feltet er bygd ut med fire brønnrammer, inkludert tolv produksjonsbrønner som er koblet til en halvt nedsenkbar innretning for prosessering. Produksjonen startet i 2005. Endret PUD ble godkjent i 2007. Tyrihans og Maria er tilkoblet Kristin.

Transport

Brønnstrømmen prosesseres på Kristin, og gassen transporteres i rørledning til Åsgard Transport System (ÅTS) og videre til Kårstø-terminalen i Rogaland. Lettolje overføres til Åsgård C-innretningen for lagring og eksport. Kondensat fra Kristin selges som olje.

Status

Reservoartrykket på Kristin faller raskere enn ventet, noe som gir utfordringer som vann- og sandproduksjon. Det jobbes med å finne tekniske løsninger på produksjons- og boreutfordringene i forbindelse med trykkfall og vanngjennombrudd i brønner. Lavtrykksproduksjon fra reservoaret ble innført i 2014. Brønnstrømmen fra Maria ble tilknyttet Kristin for behandling og videre eksport i slutten av 2017. Kristin vurderes som et mulig prosess-senter for andre ressurser i området.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon