6407/6-6 MIKKEL SØR

Funnår
2008
Område
Norwegian Sea
Status
Production in clarification phase
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS
6407/6-6 Mikkel Sør er et funn på Haltenbanken i den østlige delen av Norskehavet, åtte kilometer sør for Mikkel. Vanndybden er 230 meter. Mikkel Sør ble påvist i 2008 og inkluderer funnet 6407/6-7 S (Harepus), påvist i 2009. Mikkel Sør-reservoarene inneholder gass og kondensat i sandstein av mellomjura alder i Garn- og Ileformasjonene på 2100-2230 meters dyp. 6407/6-7 S (Harepus)-reservoarene inneholder gass og kondensat i øvre jura Garnformasjonen på 2800 meters dyp. Mest sannsynlig utbyggingsløsning er en samordnet utbygging med funnet 6407/2-6 S (Flyndretind) tilknyttet Åsgard B-innretningen. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert sent i 2022.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon