HALTEN ØST

Funnår
2001
Funnbrønn
Status
Approved for production
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian sea

Historiske investeringer per 31.12.2022:

940 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

8 356 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Utbygging

Halten Øst ligger i Norskehavet, like øst for Åsgardfeltet, og består av seks funn: Natalia, Sigrid, Nona, Flyndretind, Gamma and Harepus. Funnene strekker seg over 65 kilometer fra Natalia i nord til Mikkel Sør i sør. Vanndybden er 200-300 meter. Funnene vil bli utviklet sammen, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i februar 2023. Utbyggingskonseptet inkluderer fem havbunnsrammer tilknyttet eksisterende infrastruktur på Åsgardfeltet.

Reservoar

Reservoarene inneholder hovedsakelig gass og kondensat i undre til øvre jura sandstein i Tilje-, Tofte-, Ile-, Garn- og Melkeformasjonene. De ligger på 2000 til 3000 meters dyp. Felles for alle reservoarene er at volumene er relativt små, men at de har utmerket kvalitet.

Utvinning

Utvinningsstrategien er trykkavlastning med naturlig trykkstøtte fra den underliggende vannsonen.

Transport

Olje og kondensat skal fraktes fra Åsgard til markedet med tankskip. Gassen skal eksporteres gjennom Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø.

Status

Halten Øst vil bygges ut i to faser. Produksjon fra første og andre fase er planlagt å starte henholdsvis i 2025 og 2029.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon