6407/9-9 (Hasselmus)

Funnår
1999
Område
Norwegian Sea
Status
Production in clarification phase
Lisens

Operatør:

OKEA ASA
6407/9-9 (Hasselmus) er et funn i den sørlige delen av Norskehavet, sju kilometer nordvest for Draugen. Vanndybden er 250 meter. Funnet ble påvist i 1999. Reservoaret inneholder gass i sandstein av tidligjura alder i Ror- og Ileformasjonene. Det ligger i kystnære avsetninger og tidevannskanaler, og har god kvalitet. Funnet er planlagt tilknyttet Draugen. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i 2021.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon