DRAUGEN

Funnår
1984
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

OKEA AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

19.10.1993

Historiske investeringer per 31.12.2016:

39 346 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

762 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Draugen ligger i den sørlige delen av Norskehavet. Vanndybden i området er 250 meter. Draugen ble påvist i 1984, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988. Feltet er bygd ut med en bunnfast betonginnretning med integrert dekk, og har både plattform- og havbunnsbrønner. Stabilisert olje blir lagret i tanker i sokkelen på innretningen. To rørledninger går fra innretningen til en flytende lastebøye. Produksjonen startet i 1993.

Reservoar

Draugen produserer olje fra to formasjoner. Hovedreservoaret er i sandstein av senjura alder i Rognformasjonen. Den vestlige delen av feltet produserer også fra sandstein av mellomjura alder i Garnformasjonen. Reservoarene ligger på 1.600 meters dyp og er relativt homogene med gode reservoaregenskaper.

Utvinning

Feltet produseres ved hjelp av trykkvedlikehold med vanninjeksjon og støtte fra vannsonen.

Transport

Oljen eksporteres med tankskip via en flytende lastebøye. Assosiert gass brukes til kraftgenerering. Overskuddet av den assosierte gassen transporteres i Åsgard Transport System (ÅTS) til Kårstø-terminalen.

Status

En ny brønn ble boret i 2015 og startet produksjon i slutten av 2017. En ny havbunnspumpe bidrar til å øke produksjonen fra havbunnsbrønnene. Med synkende oljeproduksjon vil det ikke lenger være nok assosiert gass til kraftgenerering, og alternative løsninger evalueres. For å opprettholde produksjonsprofilen i prognosen, er det nødvendig med levetidsforlengelse for undervannsinnretningene.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon