DRAUGEN

Funnår
1984
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

OKEA ASA

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

19.10.1993

Historiske investeringer per 31.12.2017:

39 346 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

762 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Draugen ligger i den sørlige delen av Norskehavet. Vanndybden i området er 250 meter. Draugen ble påvist i 1984, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988. Feltet er bygd ut med en bunnfast betonginnretning med integrert dekk, og har både plattform- og havbunnsbrønner. Stabilisert olje blir lagret i tanker i sokkelen på innretningen. To rørledninger går fra innretningen til en flytende lastebøye. Produksjonen startet i 1993.

Reservoar

Draugen produserer olje fra to formasjoner. Hovedreservoaret er i sandstein av senjura alder i Rognformasjonen. Den vestlige delen av feltet produserer også fra sandstein av mellomjura alder i Garnformasjonen. Reservoarene ligger på 1600 meter dyp og er relativt homogene med gode reservoaregenskaper.

Utvinning

Feltet produseres ved hjelp av trykkvedlikehold med vanninjeksjon og støtte fra vannsonen.

Transport

Oljen losses via en flytende lastebøye og eksporteres med tankskip. Assosiert gass ble tidligere transportert via Åsgard Transport System (ÅTS) til Kårstø-terminalen i Rogaland, men brukes nå til kraftgenerering på innretningen.

Status

Med synkende oljeproduksjon vil det ikke lenger være nok assosiert gass til kraftgenerering, og rettighetshaverne vurderer alternative løsninger. For å opprettholde produksjonsprofilen i prognosen, er det nødvendig med levetidsforlengelse for Draugen.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon