DRAUGEN

Funnår
1984
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

OKEA ASA

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

19.10.1993

Historiske investeringer per 31.12.2022:

42 566 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

7 447 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Draugen ligger i den sørlige delen av Norskehavet. Vanndybden er 250 meter. Draugen ble påvist i 1984, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988. Feltet er bygd ut med en bunnfast betonginnretning med integrert dekk, og har både plattform- og havbunnsbrønner. Stabilisert olje blir lagret i tanker i sokkelen på innretningen. To rørledninger går fra innretningen til en flytende lastebøye. Produksjonen startet i 1993. PUD-fritak for funnet 6407/9-9 (Hasselmus), som undervannstilknytning til Draugen, ble innvilget i 2021.

Reservoar

Draugen produserer olje fra to formasjoner. Hovedreservoaret er i sandstein av senjura alder i Rognformasjonen. Den vestlige delen av feltet produserer også fra sandstein av mellomjura alder i Garnformasjonen. Reservoarene ligger på 1600 meters dyp og er relativt homogene med gode reservoaregenskaper.

Utvinning

Feltet produseres hovedsakelig med trykkstøtte fra vannsonen, og i tillegg trykkvedlikehold med vanninjeksjon fra sør.

Transport

Oljen losses via en flytende lastebøye og eksporteres med tankskip. Gassen blir transportert via Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø.

Status

Det pågår flere prosjekter for å sikre lønnsom fremtidig produksjon fra feltet, som kraft fra land, levetidsforlengelse og oppgradering av undervannspumpe. I 2023 kom Hasselmusbrønnen i produksjon og leverer nå tilstrekkelig gass til både kraftgenerering og gasseksport. To observasjonsbrønner ble boret i 2023.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon