Lundin Norway AS

Operatør for antall lisenser
0
Rettighetshaver i antall lisenser
1
Operatør for antall felt
0
Operatør for antall funn
0

LISENSER HVOR SELSKAPET ER RETTIGHETSHAVER

LISENS
914 S

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon