DVALIN

Funnår
2010
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Wintershall Dea Norge AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

23.11.2020

Historiske investeringer per 31.12.2020:

9 589 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

849 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Dvalin ligger i den sentrale delen av Norskehavet, 15 kilometer nordvest for Heidrun. Feltet består av to separate strukturer som ligger 3,5 kilometer fra hverandre. Dvalin Øst ble påvist i 2010 og Dvalin Vest ble påvist i 2012. Vanndybden er henholdsvis 340 og 400 meter. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent 2017. Utbyggingskonseptet er en havbunnsramme med fire produksjonsbrønner koblet til Heidrun-innretningen. Produksjonen startet i 2020.

Reservoar

Både Dvalin Øst og Dvalin Vest inneholder gass i sandstein av mellomjura alder i Ile- og Garnformasjonene. Reservoarene ligger på 4500 meters dyp og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Den homogene grunnmarine sandsteinen i Garnformasjonen har god reservoarkvalitet, mens sandsteinen i Ileformasjonen er mer finkornet og heterogen, og har dårligere reservoaregenskaper.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen transporteres til Heidrun-innretningen for prosessering i en egen ny gassprosessmodul og eksporteres til terminalen på Nyhamna via en ny rørledning fra Heidrun til Polarled.

Status

Produksjonen fra Dvalin er midlertidig stanset frem til en løsning for fjerning av kvikksølv er på plass. Det forventes å starte opp igjen i løpet av 2023.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon