SKARV

Funnår
1998
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

01.01.2013

Historiske investeringer per 31.12.2022:

57 360 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

6 984 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Skarv ligger i den nordlige delen av Norskehavet, 35 kilometer sørvest for Norne. Vanndybden er 350-450 meter. Skarv ble påvist i 1998, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007. Forekomstene Skarv, Idun, Ærfugl og Gråsel er bygd ut samtidig. Utbyggingskonseptet er et produksjons- og lagerskip (FPSO) knyttet til fem havbunnsrammer med 15 brønner. Produksjonen startet i 2013.

Reservoar

Skarv produserer gass og olje fra sandstein av tidlig- og mellomjura alder i Tilje-, Ile- og Garnformasjonene. Garnformasjonen har god reservoarkvalitet, mens Tiljeformasjonen har relativt dårlig kvalitet. Reservoarene er inndelt i flere forkastningssegmenter og ligger på 3300-3700 meters dyp. Snadd-forekomstene består av gass i sandstein av kritt alder i Lysingformasjonen.

Utvinning

Feltet produseres med trykkstøtte fra gassinjeksjon og gassløft.

Transport

Oljen overføres til tankskip via en lastebøye, mens gassen transporteres til terminalen på Kårstø i en 80 kilometer lang rørledning som er koblet til Åsgard Transport System (ÅTS).

Status

Oljeproduksjon fra Skarv er avtagende, og gassinjeksjon er viktig for oljeutvinningen. Gassnedblåsning i deler av reservoaret ble påbegynt i 2022, og vil evalueres kontinuerlig. Arbeid pågår for å evaluere potensialet i tilleggsbrønner og prospekter i området.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon