AASTA HANSTEEN

Funnår
1997
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian Sea

Produksjonsstart:

16.12.2018

Historiske investeringer per 31.12.2017:

35 171 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

1 443 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Aasta Hansteen ligger i den nordlige delen av Norskehavet, 120 kilometer nordvest for Norne. Vanndybden i området er 1270 meter. Aasta Hansteen ble påvist i 1997, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Feltet er bygd ut med en Spar-plattform, en flytende innretning med et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen. Utbyggingen omfatter også to bunnrammer med fire brønnslisser hver og to havbunnsrammer med en slisse hver (satellitter). Brønnrammene er koblet til plattformen med rørledninger og stive stigerør av stål. Aasta Hansteen fikk innvilget PUD-fritak for utbygging av Snefrid Nord-forekomsten i 2017. Produksjonen startet i desember 2018.

Reservoar

Hovedreservoarene inneholder gass i sandstein av senkritt alder i Niseformasjonen på 3000 meter dyp. Reservoarkvaliteten er god.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning og naturlig vanndriv.

Transport

Gass fra Aasta Hansteen transporteres i Polarled-rørledningen til Nyhamna-terminalen i Møre og Romsdal. Lettolje lastes på tankskip og fraktes til markedet.

Status

Innretningen ble slept til feltet tidlig i 2018. Alle produksjonsbrønner ble forboret i 2018 og produksjonen startet i desember samme år. Produksjonsstart på Snefrid Nord ventes sent i 2019, når havbunnsutstyret er installert. Aasta Hansteen vurderes som et mulig tilknytningspunkt for nærliggende funn etter at produksjonen har gått av platå.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon