AASTA HANSTEEN

Funnår
1997
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

16.12.2018

Historiske investeringer per 31.12.2016:

30 731 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

11 016 MILL NOK (i faste 2017-kroner)

Utbygging

Aasta Hansteen ligger i den nordlige delen av Norskehavet, 120 kilometer nordvest for Norne. Vanndybden i området er 1.270 meter. Aasta Hansteen ble påvist i 1997, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Feltet skal bygges ut med en Spar-plattform (en flytende installasjon med et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen) og to bunnrammer med åtte brønnslisser. Brønnrammene skal kobles til plattformen med rørledninger og stive stigerør av stål. Aasta Hansteen fikk innvilget PUD-fritak for utbygging av Snefrid Nord i oktober 2017.

Reservoar

Reservoaret inneholder gass i sandstein av kritt alder i Niseformasjonen på om lag 3.000 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkavlastning og naturlig vanndriv.

Transport

Gass fra Aasta Hansteen skal transporteres i Polarled-rørledningen til Nyhamna-terminalen. Lettolje skal lastes på tankskip og fraktes til markedet.

Status

Topside-modulen ble løftet opp på skroget til Spar-plattformen i 2017, og innretningen skal taues til feltet i midten av 2018. Produksjonsbrønnene vil bli forboret i 2018, og produksjonen skal etter planen starte mot slutten av året. Aasta Hansteen vurderes som et mulig tilknytningspunkt for nærliggende funn etter at feltet har gått av platå.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon