ALBUSKJELL

Funnår
1972
Funnbrønn
Status
Shut down
Lisens

Operatør:

ConocoPhillips Skandinavia AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

26.05.1979

Historiske investeringer per 31.12.2017:

2 752 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Albuskjell ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen 21 kilometer vest for Ekofisk-feltet. Vanndybden i området er 70 meter. Albuskjell ble påvist i 1972 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1975. Feltet ble bygd ut med to stålinnretninger for boring og produksjon. Produksjonen startet i 1979.

Transport

Brønnstrømmen ble transportert i rørledning til Ekofisk-senteret for eksport.

Reservoar

Albuskjell produserte gass og kondensat fra Maastrichtian og nedre paleocen kritt. Forekomsten ligger over en saltstruktur. Hovedreservoaret er i Torformasjonen av seinkritt alder på 3200 meter dyp. Den overliggende Ekofiskformasjonen har dårligere reservoaregenskaper og er lite drenert. Feltet har store gjenværende ressurser.

Utvinning

Feltet ble produsert med trykkavlastning.

Status

Feltet ble stengt ned i 1998 og innretningene fjernet i 2011 og 2013. En eventuell gjenåpning av feltet må sees i sammenheng med andre nedstengte felt i området. Det er ingen konkrete planer om utvinning av gjenværende ressurser på Albuskjell.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon