ALVE

Funnår
1990
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

19.03.2009

Historiske investeringer per 31.12.2017:

4 238 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

13 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Reservoar

Alve produserer olje og gass fra sandstein av tidlig- og mellomjura alder i Tilje-, Ile-, Not- and Garnformasjonen. Reservoaret ligger på 3.600 meters dyp.

Transport

Alve er koblet til Norne-skipet med en rørledning. Gassen transporteres via Norne-rørledningen til Åsgard Transport System (ÅTS) og videre til Kårstø-terminalen for eksport.

Status

Produksjonen fra Alve er begrenset av den kommersielle avtalen med Norne-lisensen og gasshåndteringskapasiteten på produksjons- og lagerskipet (FPSO) på Norne. Alve kan produsere mer enn bestilt volum når det er tilgjengelig kapasitet på Norne-skipet, som i 2017. Det er planlagt å forlenge levetiden på Norne-skipet, noe som vil øke verdiskapningen fra Norne-feltet med satellitter.

Utbygging

Alve ligger i Norskehavet, 16 kilometer sørvest for Norne. Vanndybden i området er 370 meter. Alve ble påvist i 1990, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007. Utbyggingskonseptet er en standard bunnramme med fire brønnslisser og tre produksjonsbrønner. Produksjonen startet i 2009.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon