ALVHEIM

Funnår
1998
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

08.06.2008

Historiske investeringer per 31.12.2019:

26 476 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2020:

6 490 MILL NOK (i faste 2020-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Transport

Oljen blir stabilisert og lagret på Alvheim-skipet før den eksporteres med tankskip. Prosessert rikgass transporteres via rørledning fra Alvheim til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sokkel.

Reservoar

Alvheim produserer olje og gass fra paleocen sandstein i Hermod- og Heimdalformasjonene. Reservoarene ligger i undersjøiske vifteavsetninger, for det meste på 2100-2200 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god.

Utvinning

Feltet produseres med naturlig vanndriv fra en underliggende vannsone.

Status

Som følge av større tilstedeværende volumer og lengre tilleggsbrønner har Alvheim fått en betydelig økning i estimerte utvinnbare olje- og gassressurser siden PUD. Kapasiteten på gasskompressoren på Alvheim er begrenset etter at Boa-forekomsten er videreutviklet. Tiltak som reduksjon i gassløft og struping eller innestenging av noen brønner er blitt implementert for å maksimere samlet produksjon fra Alvheim. Produksjonen har vært bedre enn forventet. Alvheim kan bli et knutepunkt for framtidige funn i området, som for eksempel 25/4-2 (Trine) og 25/5-9 (Trell).

Utbygging

Alvheim ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, ti kilometer vest for Heimdal og nær grensen til britisk sektor. Feltet omfatter seks forekomster; 24/6-2 (Kameleon), 24/6-4 (Boa), 25/4-7 (Kneler), 25/4-10 S (Viper), 25/7-5 (Kobra) og 25/4-3 (Gekko). Boa ligger delvis i britisk sektor. Vanndybden er 120-130 meter. Alvheim ble påvist i 1998, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2004. Feltet er bygd ut med havbunnsbrønner knyttet til et produksjons- og lagerskip, Alvheim FPSO. Produksjonen startet i 2008. Vilje-, Volund- og Bøyla-feltene er knyttet opp til Alvheim. Skogul ble tilknyttet Alvheim FPSO via Vilje.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon