ALVHEIM

Funnår
1974
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Produksjonsstart:

08.06.2008

Historiske investeringer per 31.12.2017:

24 886 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

1 513 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Transport

Oljen blir stabilisert og lagret på Alvheim-skipet før den eksporteres med tankskip. Prosessert rikgass transporteres via rørledning fra Alvheim til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sokkel.

Reservoar

Alvheim produserer olje- og gass fra paleocen sandstein i Hermod- og Heimdalformasjonen. Reservoaret ligger på om lag 2.200 meters dyp. Undersjøiske vifteavsetningene har høy porøsitet og permeabilitet.

Utvinning

Feltet produseres med naturlig vanndriv fra en underliggende vannsone.

Status

Alvheim har produsert over forventning. Det har vært en gradvis økning i ressursene, hovedsakelig som et resultat av tilleggsbrønner. Viper og Kobra, som ligger i det eksisterende utbyggingsarealet for Alvheim, er bygd ut med to horisontale produksjonsbrønner koblet til en ny havbunnsramme på Volund og videre til Alvheim-skipet. Produksjonen fra Viper og Kobra startet i 2016. PUD for tilknytning av Skogul til Alvheim-skipet ble levert til myndighetene i desember 2017. Alvheim kan bli et oljeknutepunkt for framtidige funn i området.

Utbygging

Alvheim ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 10 kilometer vest for Heimdal og nær grensen til britisk sektor. Feltet omfatter seks forekomster; 24/6-2 (Kameleon), 24/6-4 (Boa), 25/4-7 (Kneler), 25/4-10 S (Viper), 25/7-5 (Kobra) og 25/4-3 (Gekko). Boa ligger delvis i britisk sektor. Vanndybden i området er 120-130 meter. Alvheim ble påvist i 1998, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2004. Feltet er bygd ut med havbunnsbrønner knyttet til et produksjons- og lagerskip, Alvheim FPSO. Produksjonen startet i 2008. Vilje-, Volund- og Bøyla-feltene er knyttet opp til Alvheim. Skogul-funnet er planlagt tilknyttet Alvheim-skipet via Vilje-feltet.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon