ATLA

Funnår
2010
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Total E&P Norge AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

07.10.2012

Historiske investeringer per 31.12.2017:

1 407 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

2 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Atla ligger i den sentralen delen av Nordsjøen, 20 kilometer nordøst for Heimdal. Vanndybden er 119 meter. Atla ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet er bygd ut med en produksjonsbrønn tilkoblet en undervannsinnretning som er knyttet til Heimdal via Skirne. Produksjonen startet i 2012.

Reservoar

Atla produserer gass fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 2700 meter dyp og har god kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen transporteres via undervannsinnretningen Skirne/Byggve til Heimdal for prosessering og eksport.

Status

Feltet er i halefasen, og produserte sporadisk etter trykkoppbygging i perioder fram til 2017. Det var ingen produksjon fra feltet i 2018. Avslutningsplanen ble levert til myndighetene i 2015, og ifølge disponeringsvedtaket skal innretningen fjernes innen 2021.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon