ATLA

Funnår
2010
Funnbrønn
Status
Shut down
Lisens

Operatør:

TotalEnergies EP Norge AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

07.10.2012

Historiske investeringer per 31.12.2022:

1 416 MILL NOK (i løpende kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Atla ligger i den sentralen delen av Nordsjøen, 20 kilometer nordøst for Heimdal. Vanndybden er 120 meter. Atla ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet var bygd ut med en produksjonsbrønn tilkoblet en undervannsinnretning som var knyttet til Heimdal via Skirne. Produksjonen startet i 2012.

Reservoar

Atla produserte gass fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 2700 meters dyp og har god kvalitet.

Utvinning

Feltet ble produsert med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen ble transportert via undervannsinnretningen Skirne/Byggve til Heimdal for prosessering og eksport.

Status

Atla ble stengt ned i juni 2023, og disponeringsaktiviteter pågår.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon