BRAGE

Funnår
1980
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Wintershall Norge AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

23.09.1993

Historiske investeringer per 31.12.2017:

21 454 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

2 270 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Brage har vært i produksjon lenge, og det arbeides med å finne nye metoder for å øke utvinningen fra feltet. Etter en borepause i 2016, startet en ny borekampanje i 2017.

Utbygging

Brage ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 10 kilometer øst for Oseberg. Vanndybden i området er 140 meter. Brage ble påvist i 1980, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1990. Feltet er bygd ut med en fast, integrert produksjons-, bore- og boliginnretning med stålunderstell. Produksjonen startet i 1993. PUD for Brage Sognefjord ble godkjent i 1998. PUD-fritak for forekomstene Brage Brent Ness og Bowmore ble innvilget i henholdsvis 2004 og 2007.

Reservoar

Brage produserer olje fra sandstein av tidligjura alder i Statfjordgruppen og av mellomjura alder i Brentgruppen og Fensfjordformasjonen. Det er også olje og gass i sandstein av senjura alder i Sognefjordformasjonen. Reservoarene ligger på 2.000-2.300 meters dyp. Reservoarkvaliteten varierer fra dårlig til svært god.

Utvinning

Statfjord- og Fensfjordformasjonene utvinnes ved hjelp av vanninjeksjon. Brentgruppen produseres med alternerende vann- og gassinjeksjon (VAG). Sognefjordformasjonen produseres med trykkavlastning og trykkstøtte fra vannsonen.

Transport

Oljen transporteres i rørledning til Oseberg og videre i Oseberg Transport System (OTS)-rørledningen til Sture-terminalen. En gassrørledning er koblet til Statpipe.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon