DVALIN

Funnår
2010
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Wintershall Dea Norge AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

23.11.2020

Historiske investeringer per 31.12.2020:

10 690 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

9 411 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Dvalin ligger i den sentrale delen av Norskehavet, 15 kilometer nordvest for Heidrun. Feltet består av tre separate strukturer; Dvalin Øst, Vest og Nord som ble påvist i henholdsvis 2010, 2012 og 2021. Vanndybden er mellom 340 og 400 meter. Plan for utbygging og drift (PUD) av Øst og Vest strukturene ble godkjent i 2017. Utbyggingskonseptet er en havbunnsramme med fire produksjonsbrønner koblet til Heidrun.. Produksjonen startet i 2020. PUD for Dvalin Nord ble godkjent i juni 2023 og inkluderer en havbunnsramme med tre produksjonsbrønner.

Reservoar

Dvalin inneholder gass i sandstein av mellomjura alder i Ile- og Garnformasjonene. Reservoarene ligger på 4500 meters dyp og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Den homogene grunnmarine sandsteinen i Garnformasjonen har god reservoarkvalitet, mens sandsteinen i Ileformasjonen er mer finkornet og heterogen, og har dårligere reservoaregenskaper.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Heidrun for prosessering i en egen gassprosesseringsmodul. Gassen eksporteres via Polarled til Nyhamna og deretter via Gassled til markedet.

Status

Produksjonen fra Dvalin, som ble midlertidig stanset på grunn av høyt kvikksølvinnhold, startet opp igjen i juli 2023 etter at en løsning for fjerning av kvikksølv fra eksportgassen ble installert på Nyhamna.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

NPD's CURRENT RESOURCE ESTIMATES

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag NPD's CURRENT RESOURCE ESTIMATES

NPD's CURRENT RESOURCE ESTIMATES – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon