DVALIN

Funnår
2010
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Wintershall Dea Norge AS

Område:

Norwegian Sea

Historiske investeringer per 31.12.2017:

4 953 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

4 911 MILL NOK (i faste 2018-kroner)

Utbygging

Dvalin ligger i den sentrale delen av Norskehavet og består av to separate strukturer; Dvalin Øst og Dvalin Vest. Dvalin Øst ble påvist i 2010 og ligger 15 kilometer nordvest for Heidrun. Vanndybden er 344 meter. Dvalin Vest ble påvist i 2012 og ligger 3,5 kilometer vest for Dvalin Øst. Vanndybden er 400 meter. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i mars 2017. Utbyggingskonseptet er en havbunnsramme med fire gassprodusenter koblet til Heidrun-plattformen.

Reservoar

Både Dvalin Øst og Dvalin Vest inneholder gass i sandstein av mellomjura alder i Ile- og Garnformasjonene. Reservoarene ligger på 4500 meter dyp og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Den homogene grunnmarine sandsteinen i Garnformasjonen har god reservoarkvalitet, mens sandsteinen i Ileformasjonen er mer finkornet og heterogen, og har dårligere reservoaregenskaper.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen skal transporteres til Heidrun-innretningen for prosessering i en egen ny gassprosessmodul og eksporteres til Nyhamna i Møre og Romsdal via en ny rørledning fra Heidrun til Polarled.

Status

Feltet er under utbygging og skal etter planen komme i produksjon sent i 2020.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon