EDVARD GRIEG

Funnår
2007
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Lundin Energy Norway AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

28.11.2015

Historiske investeringer per 31.12.2019:

25 688 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2020:

4 272 MILL NOK (i faste 2020-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Edvard Grieg ligger på Utsirahøgda i den sentrale delen av Nordsjøen, 35 kilometer sør for Grane og Balder. Vanndybden er 110 meter. Edvard Grieg ble påvist i 2007, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2012. Feltet er bygd ut med en bunnfast innretning med stålunderstell og fullt prosessanlegg. Det brukes en oppjekkbar rigg for boring og komplettering av brønner. Edvard Grieg-plattformen leverer kraft til Ivar Aasen-feltet og prosesserer brønnstrømmen fra Ivar Aasen. Innretningen er også tilrettelagt for mulig tilknytning av framtidige nærliggende funn. Produksjonen startet i 2015.

Reservoar

Edvard Grieg produserer undermettet olje fra alluvial, eolisk og grunnmarin sandstein og konglomerat av sentrias til tidligkritt alder. Reservoarkvaliteten varierer fra moderat til veldig god i marin og eolisk sandstein, mens kvaliteten er dårligere i alluvial sandstein og konglomerat. Det er også påvist olje i det underliggende grunnfjellet. Reservoaret ligger på 1900 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon.

Transport

Oljen eksporteres via rørledning til Grane Oljerør og videre til Stureterminalen. Gassen eksporteres i eget rør til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sektor.

Status

Feltet har produsert bedre enn forventet og utvinnbare volumer har økt betydelig i forhold til PUD-estimater. Alle produksjons- og injeksjonsbrønner som opprinnelig var planlagt er nå i drift.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon