EDVARD GRIEG

Funnår
2007
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Produksjonsstart:

28.11.2015

Historiske investeringer per 31.12.2022:

29 393 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

3 314 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Edvard Grieg ligger på Utsirahøgda i den sentrale delen av Nordsjøen, 35 kilometer sør for Grane og Balder. Vanndybden er 110 meter. Edvard Grieg ble påvist i 2007, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2012. Feltet er bygd ut med en bunnfast innretning med stålunderstell og fullt prosessanlegg. Det brukes en oppjekkbar rigg for boring og komplettering av brønner. Produksjonen startet i 2015. Edvard Grieg-innretningen leverer kraft til Ivar Aasen-feltet og prosesserer brønnstrømmen fra Ivar Aasen. Solveig er tilknyttet Edvard Grieg. Funnet Troldhaugen er midlertidig tilknyttet Edvard Grieg for prøveutvinning.

Reservoar

Edvard Grieg produserer undermettet olje fra alluvial, eolisk og grunnmarin sandstein og konglomerat av sentrias til tidligkritt alder. Reservoaret ligger på 1900 meters dyp. Reservoarkvaliteten varierer fra moderat til veldig god i marin og eolisk sandstein, mens kvaliteten er dårligere i alluvial sandstein og konglomerat. Det er også påvist olje i det underliggende grunnfjellet.

Utvinning

Feltet produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon.

Transport

Oljen eksporteres via rørledning til Grane Oljerør og videre til Stureterminalen. Gassen eksporteres i eget rør til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sektor.

Status

Edvard Grieg gikk av platå i 2023. Feltet har produsert bedre enn forventet, og utvinnbare volumer har økt betydelig i forhold til PUD-estimater som følge av god reservoarytelse. Det er ferdigstilt to borekampanjer for tilleggsbrønner i 2021 og 2023. Prøveproduksjon fra Troldhaugen som startet i 2021 ble videreført også i 2023.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon