EMBLA

Funnår
1988
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

ConocoPhillips Skandinavia AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

12.05.1993

Historiske investeringer per 31.12.2017:

3 718 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

2 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Embla ligger i sørlig del av norsk sektor i Nordsjøen, like sør for Eldfisk-feltet. Havdybden i området er 70 meter. Embla ble påvist i 1988, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1990. Feltet er bygd ut med en ubemannet brønnhodeinnretning som fjernstyres fra Eldfisk. Feltet begynte å produsere i 1993. En endret PUD for Embla ble godkjent i 1995.

Reservoar

Embla produserer olje og gass fra segmentert sandstein og konglomerat av devon og perm alder. Reservoaret ligger på mer enn 4000 meter dyp og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Reservoaret har en kompleks struktur med mange forkastninger.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Olje og gass transporteres i rørledning til Eldfisk S-innretningen for behandling, og videre til Ekofisk-senteret for eksport. Gass fra Ekofisk-området transporteres via Norpipe gassrørledning til Emden i Tyskland, mens oljen sendes i Norpipe oljerørledning til Teesside i Storbritannia.

Status

Som en del av utbyggingsprosjektet Eldfisk II er Embla blitt knyttet til Eldfisk S-innretningen. Dette forlenger levetiden til feltet. På grunn av reservoarets kompleksitet er det ingen planer om å bore nye brønner på feltet.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon