FRAM H-NORD

Funnår
2007
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

06.09.2014

Historiske investeringer per 31.12.2017:

2 542 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Fram H-Nord ligger rett nord for Fram i den nordlige delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er 360 meter. Fram H-Nord ble påvist i 2007, og myndighetene innvilget fritak fra plan for utbygging og drift (PUD) i 2013. Feltet er bygd ut med en togrens multilateral (MLT) brønn. Produksjonen startet i 2014.

Reservoar

Fram H-Nord produserer olje fra turbidittsandstein av seinjura alder i Heatherformasjonen. Reservoaret ligger på 2950 meter dyp og har god kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen sendes gjennom en fireslissers brønnramme knyttet til A2-brønnrammen på Fram Vest, før den transporteres videre til Troll C-innretningen for prosessering. Oljen transporteres videre i Troll Oljerør II til Mongstad-terminalen i Hordaland, og gassen eksporteres via Troll A-innretningen til Kollsnes-terminalen i Hordaland.

Status

Fram H-Nord har hatt lavere produksjon enn forventet. Det har ikke vært stabil produksjon fra feltet siden midten av 2017 på grunn av trykkforhold i rørledningen og slugging.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon