FRØY

Funnår
1987
Funnbrønn
Status
Shut down
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

15.05.1995

Historiske investeringer per 31.12.2019:

5 551 MILL NOK (i løpende kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Status

Feltet ble stengt ned i 2001, og innretningen ble fjernet i 2002. Frøy vurderes som en del av en større samordnet utbygging i området mellom Oseberg og Alvheim.

Utbygging

Frøy ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 22 kilometer nordøst for Heimdal. Vanndybden er 120 meter. Frøy ble påvist i 1987, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1992. Feltet ble bygd ut med en brønnhodeinnretning med 15 brønnslisser. Produksjonen startet i 1995.

Transport

Brønnstrømmen ble transportert i rørledning til Frigg for behandling og måling, og videre i rørledning til terminalen Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia.

Reservoar

Frøy produserte olje fra sandstein av jura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 3200-3300 meters dyp.

Utvinning

Feltet ble produsert med trykkstøtte fra vanninjeksjon.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon