FULLA

Funnår
2009
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Historiske investeringer per 31.12.2020:

0 MILL NOK (i løpende kroner)

Utbygging

Fulla ligger i Yggdrasilområdet i midtre Nordsjøen, 15 kilometer nordøst for Friggfeltet. Vanndybden er 110 meter. Fulla ble påvist i 2009, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2023. Planen omfatter utbygging av Fulla og reutvikling av Lille-Frigg-feltet. Utbyggingskonseptet inkluderer en havbunnsramme med seks slisser tilknyttet Hugin A-innretningen i den sørlige delen av Yggdrasilområdet. Utbyggingsplanen inkluderer også en mulig reutvikling av Øst Frigg-feltet med en ny havbunnsramme med seks slisser. Flere prospekter er også beskrevet og kan bores og produseres når brønnslisser blir tilgjengelige.

Reservoar

Fulla- og Lille-Frigg-reservoarene inneholder gass og kondensat i sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen, og ligger på 3600-4000 meters dyp. Reservoaret i Øst Frigg inneholder gass i sandstein av eocen alder i Friggformasjonen, og ligger på 1900 meters dyp. Reservoarene er strukturelt komplekse og har varierende reservoaregenskaper.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen skal transporteres i rørledning til Huginfeltet for prosessering og videre transport.

Status

Feltet er under utbygging. Fulla bygges ut samordnet med feltene Hugin og Munin i Yggdrasilområdet. Produksjonen er planlagt å starte i 2027.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon