GAUPE

Funnår
1985
Funnbrønn
Status
Shut down

Område:

North sea

Produksjonsstart:

31.03.2012

Historiske investeringer per 31.12.2022:

2 321 MILL NOK (i løpende kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Gaupe ligger i midtre delen av Nordsjøen nær grensen til britisk sektor, 35 kilometer sør for Sleipner Øst. Vanndybden er 90 meter. Gaupe ble påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2010. Utbyggingskonseptet var to enkeltstående horisontale havbunnsbrønner knyttet til Armada-innretningen på britisk sokkel. The produksjonen startet i 2012.

Reservoar

Gaupe produserte olje og gass fra to strukturer, Gaupe Sør og Gaupe Nord. Mesteparten av ressursene var i sandstein av trias alder i Skagerrakformasjonen, med noe i midtre jura sandstein. Reservoarene ligger på 3000 meters dyp. De to strukturene hadde en gasskappe over en oljesone. Vertikal og lateral kommunikasjon i feltet er dårlig på grunn av segmentering.

Utvinning

Feltet produserte med trykkavlastning. 

Transport

Brønnstrømmen ble prosessert på Armada-innretningen for eksport til Storbritannia. Rikgassen ble transportert via Central Area Transmission System (CATS)-rørledningen til Teesside i Storbritannia, og væske ble transportert via Forties-rørledningen til Cruden Bay i Storbritannia. 

Status

Gaupe ble stengt ned i 2018. Disponering av innretningene på havbunnen skal være ferdigstilt innen utgangen av 2028.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon