GOLIAT

Funnår
2000
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Vår Energi AS

Område:

Barents sea

Produksjonsstart:

12.03.2016

Historiske investeringer per 31.12.2016:

49 205 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

5 459 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Reservoar

Goliat produserer olje fra sandstein av trias alder i Kobbe- og Snaddformasjonen og i Kapp Toscana-gruppen (Realgrunnen undergruppe). Reservoarene har tynne gasskapper og ligger i en kompleks og segmentert struktur på 1.100-1.800 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med vanninjeksjon som trykkstøtte. Assosiert gass blir reinjisert i reservoaret. Det er ikke besluttet hvordan framtidig gassproduksjon skal eksporteres fra feltet.

Utbygging

Goliat ligger i Barentshavet, 50 kilometer sørøst for Snøhvit. Vanndybden i området er 360-420 meter. Goliat ble påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2009. Feltet er bygd ut med en flytende, sylindrisk produksjonsenhet (Sevan 1000 FPSO), inkludert åtte bunnrammer med totalt 32 brønnslisser. Brønnrammene er koblet til innretningen, som har et integrert lager- og lastesystem. Produksjonen startet i 2016. Goliat fikk innvilget PUD-fritak for Snadd-reservoaret i 2017.

Transport

Oljen lastes over på skytteltankskip og transporteres til markedet.

Status

Regulariteten i produksjonen var relativt lav de første 20 månedene. Etter en forlenget revisjonsstans i 2017, var produksjonen stabil på slutten av året. Reservoaret i Snaddformasjonen ble boret i 2017 og deretter satt i produksjon. Flere produksjons- og letebrønner er planlagt de neste årene.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon