GOLIAT

Funnår
2000
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Vår Energi AS

Område:

Barents Sea

Produksjonsstart:

12.03.2016

Historiske investeringer per 31.12.2017:

50 617 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

1 799 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Reservoar

Goliat produserer olje fra sandstein av trias alder i Kobbe- og Snaddformasjonene og i Kapp Toscana-gruppen (Realgrunnen undergruppe) av trias-jura alder. Reservoarene har tynne gasskapper og ligger i en kompleks og segmentert struktur på 1100-1800 meter dyp.

Utvinning

Feltet produseres med vanninjeksjon som trykkstøtte. Noe trykkstøtte kommer også fra reinjisert assosiert gass i reservoaret.

Utbygging

Goliat ligger i Barentshavet, 50 kilometer sørøst for Snøhvit. Vanndybden i området er 360-420 meter. Goliat ble påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2009. Feltet er bygd ut med en sylindrisk flytende produksjons- og lagerenhet (Sevan 1000 FPSO), inkludert åtte bunnrammer med totalt 32 brønnslisser koblet til innretningen. Produksjonen startet i 2016. Goliat fikk innvilget PUD-fritak for Snadd-reservoaret i 2017.

Transport

Oljen lastes over på skytteltankskip og transporteres til markedet. En framtidig gasseksportløsning er uavklart.

Status

Regulariteten i produksjonen var lavere enn forventet de første 20 månedene etter oppstart. Kontinuerlig vedlikehold og modifikasjoner i to lengre revisjonsstanser i 2017 og 2018 har gradvis forbedret regulariteten for Goliat-innretningen. Reservoaret i Snaddformasjonen ble satt i produksjon i 2017. Produksjon fra to nye tilleggsbrønner startet i 2018. Boring av Goliat Vest-prospektet påviste tilleggsressurser i 2018. Rettighetshaverne planlegger flere tilleggs- og letebrønner på feltet.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon